Iki Can-sız Ve Turuncu Renkli Kadın

..ve duygu-salınır içre
zenaatkâr his işçileri yüksünmeden usa taşır yürek tortularını
akil bir çerçeve çizer eylem haritasına
med-cezir setlerinde kurar gönülgâhını

sap-kınından çıkar canı çeker cananı-mı !
y-aralı bir g-üz çöker g/özden önce tin-ime
bir çift kem nazar izler aynanın sırında nihanı
hafifçe dokunur meşrebine kadının kan-arım

beynimin terbiyesine karışır seçici körlüğüm
kavi niyetli z/aman taşları üstüne yüreğimi b/asarım
sözlerimin senedi her devir-de çalan şarkılara notadır
işlevsel algı boşluğuna cinsiyetsiz bakar dostluğum

düşünce haresi çatalağız bir yanılsama izleğinde
hakikât-sizdi ''yârimin yâri'' azapçı söylencesi


yüksek sesimin yankıları 'sevdiğim-sin' sözcüğüyle kulaktan kulağa yayılıyordu

ikilemsi-paradoksuma güç veriyordu berduş yanım
şer oku-ma ser-keşime dokunma avareyi âzam sevda dese de derviş-ânım

bağışlanacak kimse var mı ? diye soru-yordu sevi'den kadın
mazoşist keyfiyetin yarınsız duygulara b/ölünmesi doğallığında

'kameriyede mehtaba b/akan salıncakta üç kişi' diyemezdim /adına

kadim aşk efsanelerinden zılgıtı yemeden dön-meliydim bu şiirden
heyhat 'duygu' diyordum psikolojinin mülküyle devraldığı empati'nin üvey kardeşi
yalnız mı yalnız /

duyulmazmış avazlarda müebbet sürgün ç/anları

ç/alınmış bir mit'in kur-allarıyla ezilmiş epik şifacılar
iki aşk arafında izdüşümü dağlara vurdular
bulutlara karıldı yüreğinin toprağı kadın-ın
ve zirvesine eğildi çaresizliğin

derinleri sahiplendi uzun çığlığı bay-kuşun

iki kaya parçası düştü üzgün y/amaçtan
dost eli uzatmış-çasına yana yana

nedenselliğe ıraktı turuncu renkli ölümü

kadının...
..

Çetin Örnek

Yorumlar
  • Henüz yorum yazılmamış