Hakkında

Ebediyâta ulaşman
Kendinde mevcut fâniliğin
Defedilmesiyle olur.

Şiir Hakkında

Kendinde olanı kâğıda veya sayfaya aktarma sanatı.