Anlamak Gerek 24

24

İşte üretimi yapılan ya da doğada kendi kendisine üreyen nesneler de ister istemez o ürüne ihtiyaç duyan varlıkları, kendisine davet edecekti. Gruplar eskiden eskiye bu tür bilginin bilinci içindeydi. Bu davet içinde oluşan yansımanın özgün savunma bilincini ortaya koymak kaçınılmazdı.

Grup doğada da sağlasa, üretim de yapsa yine de savunma refleksi ile davranmaya devam edecekti. İşte savunma içinde olduğu sürecin içine üretimini yaptığı bu ürünleri de bu süreç içinde, savunma sistemi içine kendisini savunma yapmanın olanağı ele geçmişti.

Üretilen bir ürün, nasıl savunma sisteminin parçası olmuştu? Kaba bir örnek vereyim. Peşinizde olan bir köpeği nasıl şaşırtır, nasıl dikkatini dağıtıp; onda kafa karışıklığı yaparsınız?

Eğer elinizde ekmek, et gibi bir nesne varsa, peşinizdeki köpeği şaşırtma köpeğin dikkatini çekme, köpeğin kafasını karıştırma olanağınız vardır. Yüzde yüz müdür. Doğada hiçbir şey yüzde yüz değildir. Köpeğin kafasının karışmaması, köpeğin dikkatinin dağıtılmaması da yüzde yüz değildir.

Bu nedenle köpeğin dikkatini dağıtmayı başaran süreç başarılı olacaktı. Yani peşlerindeki yamyam gruplar için barınağın dışına besin koyan üreten gruplar sürecinden hepsi değilse de biri ya da birkaçı başarılı olacaktı.

Süre gelen konjonktür, başarısız olanların değil başarılı olanların ikame seçme seçilme süreciydi. Artık bu süreç diğer süreçlerden ayrılan bir seçeme ayıklama tekrarları ve seçme ayıklama kopyaları olacaktı.

Bundan sonra üretilen totem meslekli ürünler savunmanın bir parçasıydı. Üreten ilişkiler nedenle savunma yapma süreci içinde bam başka ve yepyeni bir olanak ele geçmişti. Bu olanak, üreten gruplarla peşindeki yamyam takipçiye sunuda bulunmaktı.

Bu olanak üreten grupla peşlerindeki yamyam gruba kurban vermekti. Bu olanak üreten grupla ortaya konan rüşvet vermeydi. Sunu da kurban da rüşvet te efektif olarak aynı sonucu ortaya koyuyordu. Her üç eylem de yamyam grup saldırıları karşısında, üreten grubun canının kurtarıyordu.

Sunu ile, kurban ile rüşvet ile grup canını kurtarıyor diğer yandan da kendisini, yamyam hayatın içinde çekiyordu. Üreten grup yeni durumla bu yeni tutumun doğumu ve eşiği içindeydi. Bu doğumun gebelik süreci ve ayağını basacağı eşiğin gerçek olmakla belirmesi ön ittifaklarla ortaya çıkacak olan uygarlıktı.

Geçiş süreci ritüelleri içindeki üreten grup, entegre kolektif süreçlerin uygarlığıyla taçlanacaktı. Savunma kaygısı nedenle karşı tarafa tek yanlı sunu yapan gruplar kurtulmalık veren sunu sal ritüeller içinde geçmekle, ön ittifaklı sentezin eşiğine gelmişlerdi. Gelişen süreçlerin üreten grupları ile birlikte ortaya çıkan, yamyam gruplardan korunmanın stratejisiydi.

Grup, ürettiği buğday, et gibi ürünlerden savunma tepkisi nedenle kendi yamyamına kurtulmalık (kurban) veriyordu. Yamyam grubun başında da başka bir yamyam grup tehdidi olan kaygı ve savunma vardı. Yamyam grupların aldıkları kurban ve rüşvet nedenle; ikinci bir artık zamanları ortaya çıkıyordu.

Yamyam grup bu artık zaman içinde oyun eğlence ve meraktı deneylerle olacaktı. Bu süreç giderekten üreten, kendisine sunu yapan karşı gruba veya diğer yamyam gruba pay ayıran bir davranışa dönüşecekti. Böylece savunma yapan süreç sunu alan süreçlerle üretim sürecine katılan etki sel bir değiştirici dönüştürücü olacaktı.

Canını kurtaracak bir savunma nedenle, karşılıklı kurban, sunu tekrarlı kopya ritüel süreçleri içinde olan gruplar; ilkin farkında olmadan ve sonra da farkında olacakları takastı süreci de doğdurmuştular.

02 Aralık 2019 3-4 dakika 790 denemesi var.
Yorumlar