Çocuk Haftası'nda Çocukların Eğitimi

Bütün dünya da kabul görmüş bir tezdir;
Çocuklarımızı iyi eğitmeliyiz ki; Ülkenin ve milletin geleceği de güzel olsun.
Bunun için ülkeler ve milletler çok büyük paralar harcamakta ve çok önemli yatırımlar yapmaktadır.
Devletin görevleri olduğu gibi milletin de üzerine düşen önemli görevleri vardır.Bunca eğitim sistemi boşuna kurulmamıştır.Okullar ve öğretmenler bunun için çalışmaktadırlar.Her konu da profesyonel öğretmen ve idareciler görev yapmaktadır.Konusunun uzmanı öğretmenler çocukları geleceğe daha iyi yetiştirmek için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Karşılığı olmayan en uzun yatırım eğitimdir. Bir çocuktan verim alabilmek için yıllarca eğitim yapılmalıdır. Sonucu ise kestirmek oldukça zordur.
Ya okur, iyi bir insan olur. Ya da okuduğu halde topluma zararlı biri olarak meydana çıkar.
Peki; Çocuğu eğitmek için neler yapmalı?
Bunun üç önemli unsuru vardır!
Bunlar sırası ile;
1-Rol model olmak.
2- Koruma kalkanı olmak.
3- Eğitim vermek.
Şimdi sıra ile bunları açıklayalım.
1.Rol model olmak
Bu anne,baba ve kardeşlerdir.Yani kısaca çocuğa rol model olacak ilk insanlar; Ailedir.
İyi bir ailede yetişen çocuklar mutlaka iyi birer insan olarak yetişecektir. Bu yüzden anne-baba ve kardeşlere düşen büyük ve önemli görevler vardır. Bilhassa anne ve babalar çocukların yetişmesinde çok büyük roller üstlenmektedir. Ya da anne ve babalara büyük görevler düşmektedir. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.
2.Koruma kalkanı olmak
Çocuklar belli bir yaşa gelene kadar çok dikkatli bir şekilde korunmalıdır. Her çocuk bütün dış saldırılara karşı korunmasızdır.Bu korunmayı birilerinin eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.Bunu aile yapar, okul yapar, kanunlar yapar.Bunlar birlikte hareket ederse çocuklar daha güvenli bir şekilde yetişir ve korunurlar.Bunu zaten herkes bilir ve buna göre tedbirini alır ya da almalıdır.Yoksa o saf ve masum çocuklarımız ellerimizden bir yıldız gibi bataklığa kayarlar.Kötü birer çocuk olarak toplumun yüz karası olurlar.Hiç bir aile çocuğunun kötü biri olmasını istemez.Herkese düşen görev;Çocuklarını korumak ve kimseye yem etmemektir.
3.Eğitim vermek.
Eğitim anne ve babalar tarafından verileceği gibi okullarda da verilmelidir. Çocukların iyi bir eğitimden geçmesi, geleceğe hazır hale gelmesi aile,toplum,millet ve devlet için çok önemlidir.Bunu sağlayacak ise okullardır.Okullar devletin olduğu gibi özelde olabilir.Yeter ki çocukların eğitimi doğru şekilde verilsin.Geleceğe hazır hale getirilsin.Devletin görevi bu eğitim kurumlarını en sıkı şekilde denetlemektir.Denetimden geçemiyen eğitim kurumları hemen kapatılmalıdır.Onların yerine devletin kendisi en iyi eğitim kurumlarını yapmak ve uygulamaya sokmak olmalıdır.
Eğitim okuma yazma üzerine olduğu gibi bir de bölüm ve branşlara göre yapılır.Geleceğe iyi eleman yetiştirmenin ilk şartı; İyi bir eğitim almak ve mesleki bilgisini kazandırmaktır.Mesleki yönden yetişen çocuklar hayata daha iyi yetişmiş olurlar.Bu sayede hem millet hem de devlet kazanır.
Yetişmiş eleman bulmak oldukça zordur. Her insan kendi bilgi ve becerisinin yanında önce mesleki yeterlilik kazanmalıdır. Herkes her işi yapamaz.Bir işe talip olmak için o işin eğitimini yada bilgi ve becerisini kazanmak lazımdır.Bu da uzun ve karşılıksız yıllar ister.
Onun için çocukların eğitimi çok önemlidir.
İçinde bulunduğumuz hafta Çocuk Haftası'dır. Bu hafta da çocuklarla ilgili güzel çalışmalar yapılmaktadır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onun için kutlanmaktadır.
Herkesin;
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Kemal DOĞANAY

21 Nisan 2018 3-4 dakika 115 denemesi var.
Yorumlar