Erdemli Sözler

Gönül yıkmak bazı insanlar için sanattır .Oysa gönül koskoca bir kainattır !


Aşkı sanat olmadan , sanata aşık olmazsınız !

İnsan bedevi çölünden seslenen ney'dir .Gönül kadehleri acılarla dolu mey'dir !

Toprak sıcaktır . Canda yanan ocaktır . Kıyamet son sığınaktır !

Gönül gazeli insanın en son meledisidir !

İnsan toprak insan çamurdur . İnsan şekillenmiş en güzel hamurdur !

Dua saati her andır . Duasız insan ziyandır !

Baktığın ile gördüğün arasındaki tek fark , baktığını gören çoktur . Gördüğüne ise nasıl baktığını bilen yoktur !

Hayat bir kirmen ağacıdır . Acıların sağacıdır !

İnci hem denizde , hem gözde , inci manevi sonsuz özde !

Kader felek kurşunudur . Ya öldürür ya da güldürür !

Her ağaç yaprağında yağmur saklar . Nice gönül var ki toprağında çamur saklar !

Hayat sandığında saklı acılar ,olduğu gibi saklı müjdeler de var . Yeter ki insan yaşam sevincini kaybetmesin !

Vazgeçmeyeceğim kadar sevdim . Sevdiğim kadar vazgeçmeyeceğim !

İnsan tabuta girmeden de boyunun ölçüsünü verir !


Sinekler her zaman var , yeter ki balı ortaya bırakma !


Sen aklına hükmedemezsen , akılsızların hükmü olursun !

Ya sev yada hiç sevme , bir karar ver !


Seni ağlatanı güldürmek güzel ona dua etmek güzel . Zaten Mevla gönüllerde yatanı bilir .


Ay ışığa serilen seccade kalbin nurudur !

Az konuş tam konuş öz konuş . !

İnsan insana tabiat-ı aynadır !

23 Nisan 2013 1-2 dakika 224 denemesi var.
Yorumlar