Kâbenin Hazin Hali

Kâbe biz Müslümanların kıblegahidir. Ve kutsaldır. Bilindiği gibi Müslümanlar önceleri Kudüs’e doğru yönelip namazlarını eda ediyorlardı. Daha sonra ayetle sabit olduğu üzere Kâbe Müslümanlara kıblegah olarak kabul edildi. Kâbe’nin Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından inşa edildiği de ayrıca kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerim’ce sabittir.

Bu kutsal mekân inananlarca korunmuş, temiz tutulmasına özen gösterilmiştir. Peygamberimizin doğumundan yıllar önce Habeş Kralı Ebrehe fillerle desteklenen ordusuyla Mekke’yi fethetmek ve Kâbe’yi yıkmak istemiş. Olay Fil süresinde şöyle anlatılır:

“ Fil Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi.

4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

Ayette de ifade edildiği gibi Ebrehe ordusu Ebabil kuşlarının yukarıdan bıraktığı taşlarla dağılmış kral amacına kavuşamadan geri dönmüş. Böylece kutsal mekanın tahrip edilmesi önlenenebilmiş. Fakat Kâbe ileriki yıllarda Haccac ordularınca tahrip edilmiştir.

Peki, peygamberimizin doğumundan önce Fil Süresinde anlatılan olay ebabil kuşlarının Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusunun üzerlerine taş atma olayı Haccac ordusu için niçin tezahür etmemiştir? Haccac Kâbe’yi yıktırmıştı maalesef. Bu soru aklıma takılır. Hoca arkadaşlara sorduğumda doyurucu yanıt alamam. Hocalarımız, “Allah (cc) en iyisini bilir” diye cevap verir.

Haccac ordularınca tahrip edilen kutsal mekân yeniden onarılıp kıblegah işlevini günümüze kadar sürdürmüştür. Arap Yarımadası Osmanlıların eline geçince Kâbe daha bir özenle korunup örtüsü defaatla Osmanlılarca değiştirilmiştir.

Kudüs Müslümanlığın ilk yıllarında Müslümanların kıblegahi olduğunu belirtmiştik. Kudüs Halife Hz. Ömer zamanında fethedilmiş bir şehirdir. Ve bu şehir daha çok Hz. Musa ve Hz. İsa’nın yaşadığı dinlerini tebliğ ettikleri şehirdir. Kudüs ve Filistin toprakları Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. Bu toprakların elimizden çıkması biz Türkler için büyük acılarla anılır.

Filistinliler Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz altınları ve propagandalarına kanarak savaşta yaralanan askerlerimizi hunharca katletmişlerdir. Ve bu toprakları gün gün, ay ay, yıl yıl Yahudilere sattılar da yine Filistin halkıdır. Batı ülkelerinin desteklemesiyle bu günkü İsrail devleti kuruldu. İsrail Devleti girdiği savaşlarla topraklarını genişletti. Filistinlilere insanlık dışı uygulamalarla deyim yerindeyse soykırım uyguladı, uyguluyor…

Siyasilerimiz koşulsuz Filistinlileri destekler… Sanki o halk Birinci Dünya savaşı sonunda askerlerimize katliam uygulamadı. Ve Filistinlilerin ünlü lideri Yasef Arafat’ında PKK’dan yana tavır aldığını yıllar önce üzülerek öğrenmiştim. Evet, İsrail Devleti’min uyguladığı insanlık dışı politikayı insan olarak kabul etmemiz mümkün değildir elbet. Lakin Filistinlilerin de biz Türklere karşı sicilleri hiç temiz değildir.

Gelelim günümüzdeki kutsal Kâbe’mizin hazin haline. Eksiksiz dört tarafına gökdelenler dikilmiş. O mümtaz yapı beton yığınları arasında fark edilmez duruma getirilmiştir. Sanki geniş Mekke topraklarında gökdelenler yapılacak yer yokmuş!

Ne diyebiliriz Suudilere! ABD güdümündeki tüm gerici darbelerin finans kaynaklığı yaparlar. Dünya’da silaha en çok para yatıran ülkenin Suudi Arabistan Devleti olduğunu biliyoruz. Tabi silahlar ABD’den alınmakta. Paralar ABD’nin silah sanayicisine kaynak olmakta. Bu silahlar Ülkemizin başına bela olan ayrılıkçı güçlere, İsrail’e… gitmekte...

Son olarak söylemeliyim. Suudi Arapların gelir kaynağı petrol gelirleriyle beraber Hac ve Umre gelirlerinden oluşmaktadır. Ekonomik koşulları olanaklı olan Müslümanların bir kez hac farizasını yerine getirmelerine sözümüz olamaz. Lakin birkaç kez hac ve Umre seyahatleri yapıp paralarının Suudilere dolayısıyla emperyalizm güçlerin silah sanayisine gittiğini bilmem düşünürler mi?

27 Kasım 2023 3-4 dakika 144 denemesi var.
Beğenenler (2)
Yorumlar (2)
  • 3 ay önce

    O fotoğraflar görünce beni de çok sinir etmişti gerçekten. İnsanların bilinçaltına maksatlı mesajlar mı veriliyor acaba, ''Bak işte biz Allah'ın evine tepeden bakıyoruz.'' gibi, düşünmeden edemiyorum. Suudilerde üretim diye bir şey yok... Filistinliler ise ayrı bir hikaye, o zamanlar bizim solcuları orada eğittikleri biliniyor. İstediği kadar silah alsın batıdan kendin yapamadıktan sonra, uçaklar bile ABD den gelen kod ile kalktıktan sonra hiç bir kıymeti yok... Manidardı kutlarım Hocam...