Kim bu 4/c'liler ne istiyorlar

Kim bu 4/c'liler biliyor musunuz çalıştığı fabrikaları yapan şirketlerin en iyi işçisi, en iyi tamircinin en iyi kalfası, en iyi kaynakçının en iyi çırağı iken devlet tarafından yapılan KPSS'ye ilave sözlü, uygulama ve mülakat sınavlarında da en iyi olarak seçildiği için kamuya alınmış devlet tarafından meslekleri ile ilgili en iyi eğitimler verilmiş, mesleklerinde kendilerini geliştirip bilgi birikimleri ve tecrübelerini mühendis ve yeni işçilere aktararak devlette devamlılık için katkı sunmuş işçilerdir.Yıllarca verilen işi yapmış, alın teri ile geçinmiş, çalıştığı kurumlar kar etmekte iken ekonomik ömrü dolan makinalar yerine gelişen teknoloji ile üretim artışı sağlayacak makinalar için yatırımlar yapılmadığı ve iyi yönetilmediği için fabrikaların zarar etmesi, üretim düşüşü, kapanması gibi olumsuz olan her şey siyasetçi, sendikacı liyakatsız yöneticiler yerine, hiçbir yönetim ve organizasyon yetkisi olmadığı halde herkesin her şeyi fatura ettiği, çalıştıkları işyerleri özelleştirilen şamar oğlanlarıdır.
Özelleştirme sonunda sürekli müdahalelerle liyakat düzenini, işyerlerindeki ahengi ve hiyerarşik yapıyı alt üst eden siyasetçi, sendikacı ve devletin yönetme, idare ile görevlendirdiği memurların hiçbirine fatura kesilmemiştir. Sendikacılar, satın alan şirketlerin aldığı işçileri üye yaparak, siyasetçiler, partisi için çalışanları o işyerine işe sokmaya devam ederek, memurlar, ise aynı hak ünvan ve kadrolarıyla başka bir kamu kurumunda görevlendirilerek yoluna devam ederken hiçbir sorumluluğu olmayan işçi kaderine terk edilmiştir. Kaderine terk edilen işçiye yıllarca aidat ödediği işçi sendikası kapıyı tamamen kapatırken işyerini satan iktidarlar kapıyı biraz açık bırakıp kapı önünde bekletmeye devam etmiştir.
Televizyon basın sosyal medyada 4/c kadro haberi okuyanlar 4c'lilerin kadro ile maaşlarında artış istediğini zannediyor. Bu insanlar ne istiyor biliyormusunuz?
Devlet kendi gemimi, uçağımı, tankımı, arabamı her şeyimi milli yapacağım derken, ben iyi bir elektrikçiyim devlet beni neden bu adliye kapılarında mübaşirlik yaptırıyor diyor. Ben iyi bir kaynakçıyım devletin bana bu milli projelerde ihtiyacı varken ben neden bir okulda danışma memuru olarak duruyorum diyor. Ben iyi bir elektronik teknisyeni iken devlet benden neden şoförlük yapmamı istiyor. Kendi kendine tamam devlet beni işsiz bırakmadı ama neden devletin bana ihtiyacı, benim devlete faydalı olacağım bir statüde görev vermedi diye akıl tutulması yaşıyor. Bir oda içinde aynı işi yaptığı mesai arkadaşlarından daha düşük maaş aldığı için o 4/c'li diye parmakla gösterilip psikolojik olarak aşağılanmak istemiyor. Her maaş günü ben bunu hak etmedim diye kendi kendini sorgulamak istemiyor.
Bu insanlar bu konuda çalışma yapılarak uzmanlaştığı mesleğinde yada yaptığı görevin kadrosu verilmesi ile itibarının iade edilmesini, onurlu bir şekilde çalışmak istiyor. Biz sizi sokaktan aldık karnınızın doyduğuna dua edin muamelesi görmek istemiyor. Devlete fayda sağlayacağı işini yapmak istiyor.
Kpss ile işe giren memurlar sözleşmeli ise kadrolu memur olurken, kadrolu memur sa haklarına her gün yeni haklar getirilirken, 4c'lilerin mahkeme ile aldıkları hakları bile yasa ve toplu sözleşmelerle geri alınmıştır. Kpss ile işe girmeyen taşeronlara bile kadro verilip iyileştirme yapılacağı vaat ve sözleri yerine getirilirken bu işçilere seçim öncesi verilen vaat ve sözler seçimden sonra bir daha gündeme getirilmemektedir. Bu insanlar ekonomimiz için devletimiz için bir kayıptır. Devlet bir taraftan elindeki yetişmiş insan gücünü bu şekilde istihdam ederek heba etmekte, bir taraftan da milli projeleri için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.
4/c bir statüdür yasada yer alma nedeni bellidir. Özelleştirilen kuruluşlardaki nitelikli insan gücünün burada toplanıp heba edilme yeri olmamalıdır. Özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin mesleki becerilerine göre kamunun personel ihtiyacı varsa buradaki işçilerin ihtiyaç olan kamu kurumlarında değerlendirilmesi için bir çalışma yapılmalıdır. Bu işçiler devlet disiplin ve kültürünü bilen belli bir olgunluğuna erişmiş kişleridir.
Devralan şirketlerin işi bilen kendi personelini başa getirip işe hakim olunca kamu işçilerini işten çıkarıp genç işçileri işe aldığından dolayı işten çıkarılmaktadır. Otuzbeş yaşından sonra ne kamu ne özel sektör yeni istihdam yapmadığından kamuda kendi meslek ve öğrenim durumuna uygun bir statüde çalışma imkanı olmadığından ailesini geçindirmek için geçici işçi olarak çalışmaya mecburdur. Empati yaparsanız bu insanları daha iyi anlarsınız yıllarca devlet için çalışmış, hiçbir disiplin cezası almamış, devralan şirkettede işi sona erinceye kadar aynı bağlılıkla çalışmaya devam ederken alan şirket tarafından kıdem tazminatına hak edecek şekilde işi sona erip özelleştirme nedeniyle devralan şirketin kararı ile işten çıkarılmış işçilerdir.
Sonuç olarak 4/C'li anlaşılmak istiyor. Elinden alınan kadrosunun iadesini ve 2015 Ağustos Ayında imza altına alınan Kanun hükmündeki 3.Dönem Toplu iş Sözleşmesi 36/2 Maddesinin uygulanmasını istiyor. Onurlu bir çalışma hayatı istiyor. Verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Devletine milletine faydalı olmak istiyor. Yaptığın işin karşılığı iş yapanlar gibi kadro, statü ve onlara verilen hak kadar hakkını istiyor.Vaat ve verilen söz sırası kendilerine geldiği halde yüksek oy getirisi olmadığı için taşeron çalışanların öne alınıp kendilerinin tekrar tozlu raflara atılmamasını istiyor. Taşeron işçilerin maaşlarından düşük ücretlerinin olduğunu herkesin bilmesini istiyor.4/C' liler memurlar gibi KPSS'ye ilave sözlü ve uygulama mülakat sınavlerı ile işe girmiş kamuda kadrosu elinden alınan tek kamu çalışanlarıdır. Artık bu insanlarda işçimi memurmu olduğunu ve bitmek bilmeyen geçiciliğin daha kaç yıl süreceğini öğrenmek istiyor. Kısacası suçunun ne olduğunu bilmek istiyor.

25 Kasım 2017 5-6 dakika 25 denemesi var.
Yorumlar