Kitapsız Olmayın


Yazının icadıyla kitaplar yeryüzüne ve insanlığına en çok hizmet eden gelişim araçları olmuştur şüphesiz.Tarih boyunca oluşan olayları,gelişmeleri,teknolojik bilgileri kuşaktan kuşağa aktaran en doğru araçlardır.İnsanoğlu, evrende oluşan tüm gelişmelerden kitaplar sayesinde haberdar olmuştur.Yirminci yüzyılın son çeyreğinde geliştiren internetin insanlık tarihine girilmesine kadar bilgi elde etme ve araştırma aracı olarak en çok kitaplar kullanılmıştır.İnternetin buluşu bile,yıllarca kitaplarda biriken bilgiler sayesinde olmuştur.

Kitapların sonsuz faydaları olduğu tüm bilimsel verilerde kanıtlanmış ve bunu yaşayarak görmekteyiz.Bu gün, dünya bu mükemmel teknolojiyi kitaplardaki kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilere borçludur.Kitaplar,ölmeyen birer bilim adamı görevini üstlenmektedir adeta.Kitapları yazan bilim insanları sonsuzluğa göç ederken,yazdıkları kitaplar sayesinde dünyada da bir sonsuzluk yaşamaktadırlar.

Tüm peygamberlerden tütün, bilim ve felsefe tarihine adını altın harflerle yazan insanlar kitaplar sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.Onun için yeme,içmeden sonra yapabilirsek, yapacağımız ilk iş kitap okumak olmalı.Çünkü yeme,içme ne kadar ihtiyaç ise,kitap okumak da o kadar ihtiyaçtır.Ama anlayanlar için.Öte tarafta kitap okumanın faydasını bilmeyenler için bu eylem çok gereksiz bir iştir.

Kitapların insanlık tarihine ne kadar faydası olduğu şu sözlerden anlaşılıyor:

"Kitapsız büyüyen çocuk,susuz büyüyen ağaca benzer."

"Yetişen zekaları kitaplarla beslenmeyen uluslar,yıkılmaya mahkumdurlar."

"Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim."

"Bir kitap,içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır."

Kitapların ne kadar değerli ve gerekli olduğunu açıklayan böyle sözleri çoğaltabiliriz...

Kitaplar,insana sonsuz bilgiler sunarken, kelime darağacını ,zihnini, hayal gücünü,kendini ifade etme yeteneğini,konuşma kabiliyetini, empati yapabilme yetisini ve yaratıcılığını gelişmesini sağlıyor.Nereden bakarsan bak,kitap okumanın tıpkı sulanan bir ağacın sürekli yeşermesi gibi faydası var.Kitap okuyan insan da kitaplarla yeşeren bir ağaç gibi hep canlı,hep yeşil kalıyor.Kendisine faydası olduğu kadar çevresine de o kadar faydası dokunuyor.Bilgi ve donanım deposu gibi oluyor.

Her şeyi bilmek mi daha iyi,yoksa hiçbir şeyi bilmemek mi ...? Bana bu soru sorulsa her şeyi bilmek isterim seçeneğini seçerim.Ki herkesin bu seçeneği seçeceğinin kanaatindeyim. Her şeyi öğrenebilmek ancak çok kitap okuyarak elde edilebilen bir şeydir.

Düzenli kitap okumak ise çok farklı bir şey ve bir o kadar daha çok faydası var.Düzenli kitap okumak yukarıda bahsediğim faydaların yanında,stres,uyku düzeni ve insanın kendini rahat hissetmesini sağlıyor.Hatta insanın kendisini bir kuş kadar hafif hissetmesine sebep oluyor.İnsanın beyninde bir katman hafifletiyor gibi bir his bırakıyor.

Her kitaptan farklı bilgiler ve farklı güzellikler elde edildiği kesin.Hiçbir kitap gereksiz değildir.Mutlaka her kitaptan öğreneceğimiz çok farklı bilgiler vardır.Onun için yeni yazarlar ve kitapları da tereddütsüz okumalıyız.Her kitap kendince ayrı bir derye.İnsan farklı farklı kitaplar okuyarak farklı dünyalarda geziyor gibi oluyor.Bu özelliğiyle dünyayı gezip farklı kültürlerle tanışma imkânları olmayanlar için bir nevi gezdirme olanağı sağlıyor.Hiç gitmediğimiz ya da gidemediğimiz bir ülkenin veya bir bölgenin kültürünü öğrenmek ne güzel bir şey!

Son zamanlarda bazı kesimlerde kitapların dijital ortamda okumaya başlaması,normal kitapların gereksiz olduğu savına ne katılıyorum ne de doğru buluyorum.

Neden mı?

Çünkü kitabını eline alıp kahvenle birlikte bir manzara karşısında okumak ayrı bir zevk veriyor.Kaldı ki dijital ortamda okuyan kitaplar göze,sırta ,boyna ve vücudun diğer bölümlerine zarar veriyor.Dijital ortamda kitap okumakta faydalıdır muhakkak.Ama ben normal kitap okuma kadar faydalı göremiyorum.

Kendimizi ve yaşadığımız toplumu canlı ve dinamik tutmak için sürekli kitap okumalıyız.Gelecek kuşakların hayatlarını kolaylaştırmak ve daha üst seviyelerde refah içinde yaşamasını sağlamak için çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını empoze etmeliyiz.

Kitapların tüm yararlarını yazmak için ne cüzi bilgim muktedir,ne de kalemin o kadar keskin.Bildiğim tek şey kitap okumayan bir nesil, kör kütük yol yürüyen bir gafil.

Abdulsamet İLGİN

27 Nisan 2023 4-5 dakika 7 denemesi var.
Beğenenler (3)
Yorumlar