Kolektif Haklar 2

Meslekler entegrasyonlu kolektif ittifaklar, totemdik yalıtıma göre ikinci bir yalıtım şekli olmakla, çok köklü yeni bir sosyal mantıklı anlayışlar yansımasına dönüşmüştü.

İttifaklar; totem yapılı sosyal anlayışları (kültürleri) içerir. Totemdi yalıtıma alanın gen havuzlu fiziğini içerir. Ve her bir grubun totem mesleklerini birbirine karşılık gelen üretme tüketme ekseninde birleştirir.

Totem yapılarda yalıtımlı ortama bağlı kısmi bir totem gruba özgü bir gen havuzunun fiziği vardı. Gen havuzuna bağlı görünüşler fiziğinin sentezi; gruplar arası melez doğumlardı.

Yine gruplar arası ittifaklar; çok köklü mantıkla, gruplar arası çok köklü üreten mesleklerle mücehhez olan birleşimlerin içinde ilk insanın ortaya çıkmasıydı.

Yalıtımlı totem aitliğin nüvesini veren totem hakkı, gruplar arasına girişmeler yapan sentezler nedenle; insanın sosyal tanımlı anlayışına ve insan haklarına dönüşmüştü.

Şu halde insan; totem gruplar arasındaki kültür, biyoloji ve üreten girişmelerinden doğacaktı. İttifak eden girişme; totemi üretim ilişkisini, ittifakların üretim hareketine çevirecekti.

Yine ittifak içindeki gruplar arası çiftleşmelerden doğan her bir kırma doğumların sosyal yönden paylaşılamayan doğumlar olması vardı.

Doğan ve paylaşılamayan melezlerin kime ait olacağı sorunu, doğanların kime ait olduğu paylaşılmayınca veya melezlerin aitlik kimliği olmayınca, totem hakları da bulunmuyordu.

Bu sorunlar nedeniyle melezler totemdi bir sosyolojiyle o totemdi hakları elde etmenin geçiş ritüellerine de tabi olamıyorlardı. İnsanlar çoklu aitlik içine aitlik sorunlarıyla doğuyordular.

Bu sorunlar karşısında ilah melezi olan insanın, insan hakları; ilahlar tarafından söylenecekti. İnsan hakları totem mantığa karşıydı. İttifak içi ortaklaşamayan yeni sosyolojiye karşıydı.

Kısacası ittifak mantığı ile biçimletilen eski totem hakları şimdi bileşimin insan hakları olarak söylenmekle totem haklarını geriletti. İttifakın yeni bileşimli sosyolojisi de totem hakkı nedenle sorunlara yol açıyordu.

Böylece yeni sorun totem hakkı vurgusu yerine insanın ve insan hakkının öne çıkmasını ortaya koymuştu. İnsan ve insan hakkı totemi mantığı geriletiyordu ama kolektif mantığa da dokunamıyordu.

Yani insan ve insan hakkı kendisiyle öne çıkan totem hakkına karşı ittifak edenler arasında ortaya konuyordu. İnsan hakkı kolektif süreçli, ittifak sentezinden doğan, yine bir kolektif haktı. Kolektif hak insandan ve insan hakkından önceydi.

İnsan ve insan hakkı gruplar arası bileşimin üreten hareketinden doğan yeni bir izole yaşam alanını birbiri ile giriştirmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. İttifak içinde karşı totem grupların karşı direncine karşı, üreten ittifakı hareketin bileşim zorunluluğundan ötürü ortaya çıkmıştı.

Doğada sağlama hareketiyle bileşen eylem, kolektif hareketi doğurmuştu. Kolektif hareket te kişisi olan bir birim zamanı birçok parçalı birim zaman ile kolektif birim zaman yapıyordu. Kolektif birimli zaman üssü durumlu zamandı.

Kişisi bir birim zamanı parçalı ve kesikli sürekli yapan kolektif hareket; o alan içine kolektif bir güvence, kolektif bir sağlama sağlatma garantisini ortaya koymakla; ortaklığın, can yoldaşlığının temelini oluştu.

Totemdik kolektifi oluş ve üretim ilişkisi belirsiz oluşuyla gelecekteki "insanı ve insan haklarının" doğum öncesini ele verecek olan süreç olmakla, geleceğe; geleceğin çevre şartlarıydılar.

Kolektif hareket, kolektif güvence olmakla sağlama yapmanın ve üretmenin ortaklaştırılmasıydı. Kolektif güvenceli kolektif yaşam ve kolektif haklar; sosyal yaşamı, totem alanı, ön ittifaklı entegre alanı ortaya koymakla gelecekte, insan yaşamına ve insan haklarına yol açacaktı.

Kolektif haklarınız olmadan ne insan olma ne de insan haklarınız olanaklı değildir. Kolektif haklar sağlatan ve üreten haklar olmakla insandan ve insan haklarından çok öncedir. Kolektif haklarınız olmadan insan haklarınız da olası değildir.

Bir sosyal yaşam can yoldaşlığı ortaya koymadıkça kolektif olacak haklar da doğada yoktu. Doğada kendi kendisine kolektif haklar yoktu. Kolektif hakların temeli üsteli durumlarla tekil kişilerin asla yapamayacakları kolektif yetenekle inkişaf ortaya koymasıydı.

Kolektif haklar; tekildi durumlar yönelimi içinde kesişen ve birleşen eğimle kişisi yönelimler ortaklaşmasından doğan zorunlu bir durumlar yansımasıydılar.

Bir inek hakları yoktu. Olamazdı da. Neden? Çünkü insan hakları üreten bir kolektif alan içinde, türümüzün kendisine yepyeni bir eylem ve gerçekleşme alanı açmıştı. Üreten kolektifi oluşların, ittifaklar entegresi; türümüzün kendisine kolektif düşünseli içinde kolektif te talep edilen kolektife eylemsel bir alan açma işiydi.

Siz hayat denen olgu içine, içinizde verili biçimde bencilce korunan ve dışta yakınsatıcı olan yasalarla doğsanız da, insan hakları; dıştan üreten kolektif bağıntılarla, bir düzey ve bir düzlem işinin gerçekleşmesiydi. Bir ağaç, bir aslan insana, "insan haklarını gözeterek yaklaşamaz". Neden?

Bir hayata, bir aslana; hayatın hayat hakkıyla; yaşamın, yaşam hakkıyla yaklaşan ve bu konuda olabildiğince etkin eylemli olabilen süreklilikle tek tür, insandı. İnsanın kolektif tekniğiyle üreten kolektif kapasitesi bu sürecin kolektif yaptırım gücüydü.

Üreten bir toplumunuz, teknik bir kolektif gücünüz ve kolektif donanımlı kolektif yetenekle donanımı bu kolektif yeteneği kullanıp, bu kolektif yeteneği talep eden depo enerji çevriminiz yoksa ondan talep edip gerçekleştireceğiniz bir insan hakkınız da yoktu.

Bu durumda insan hakları kolektif bir gerçekleşme içinde, kolektif bir anlayıştı. Doğadaki hayatlara ve hayvan haklarına yaklaşışımız kuşkusuz ki üreten toplumsal yaklaşımlarımızla ve üreten kolektif anlayışımızla daha etkin işleyen uygulama biçimindeki cari bir gerçekleşme olmuştur.

26 Şubat 2021 5-6 dakika 956 denemesi var.
Yorumlar (1)
 • 47 gün önce

  Öncelikle şunu belirtmeliyim. Tarihsel akışın sentez özünü belirtmeden konu anlatımı ve tartışma ya da sav yazmam. Bir düşüncenin geri iz düşümle geri bağlanım yasaları yoksa, o sav tarihsel de değildir. Çok köklü düşünce de değildir.

  Örneğin birey mi, paylaşım mı, üretim mi, teknolojik tebliğ mi gibi bütünü, sentezi, ittifakları parça ilişkilerine indirmek konuyu anlaşılmaz kılar. Bütün parçadan daha fala bir durumsal belirme olmakla bütün parça ilişkileriyle vardır.

  Parça da bütün içinde işlevledir. Hep örnek veririm kulak canlı örgenlik içi bağıntıyla kulaktır. Kesilmiş olmakla bütünsel ilişkilerden koparılmış bir kulağa kulak da deseniz, artık o kulak değil sadece bir et parçasıdır.

  Böyle olunca birey kolektif kapasiteli oluşun ürünüdür. Kolektif sentez de yalıtıma bedenli kişilerin iç özünden kaynaklı içte zorunlu dışta kişiler in doğaya yönelmesi olan eylem ve yol kesişmeli yönelimlere yakınsatıcıların bileşimidirler.

  Kısacası kolektif oluş; kişinin enerji sağlama ve enerji dönüşme süreçlerinin dışta ava gideni kollama güvenlik tedbirini alma gibi birbirini tamamlayan ve birbirine tamamlanan bileşim süreçler olmasıyla bu çekim ekseni ortaya konur.

  Bu bileşimde sürekliliğin geri bağlanım yasaları devreye girer. Av yapanın kollama yapanları beslesin ki gözcüler yarın da muhafızlık etsinlerdi Buna sürekliliğin ve çevrimin kaynak geri beslenmesi denir. Aynı biçimde koruyucular da avcı toplayıcıları yarın da korusunlar ki kendilerini besleyen kaynak beslenmeli çevrimi devam ettirsindi.

  Birbirini tamamlayan süreçler fark sürelerdi. Potansiyel süreçlerdi. kendi kendisine başlayan kendi kendisini durduran süreçlerdi. Dikkat edilirse çekim ekseni, geri bağlanım yasaları o bileşen grubun özel bağıntılı yalıtımı içinde korunan tekrarları yapılan çevrimle kolektif bir kodlamadır.

  Kolektifi oluş bileşik algılı beslenme, savunma, dinlenme, yavru bakımı gibi iş bölüşümü içinde yardımlaşma dayanışma veren parça eylemler bileşimli kolektif süreç olmaktadır.

  Tamamlayan, tamamlanan, birbirini gerektiren, üssü durumlar bağıntısı olan potansiyelle kolektif kapasite olmadan birey, birey olmadan kolektif kapasite, ortaya konamaz. Ancak kolektif kapasite bireyden fazladır. Birey atomu patlatamaz ama kolektif kapasite atomu patlatır.

  Tamamlayan ve tamamlanan ilişkiler birlikte olanla birlikte giden eşzaman ilişkileridirler. Bir konuyu anlaşılmaz kılmak istiyorsanız mazot deposu mu, mazot mu motor mu krank mı vs diye bütünsel olanın eylem ve anlamından koparırsınız. Kolektiflik bireyle bireylk kolektif oluşla vardır.

  Kolektiflik olmadan bireyin bir anlamı yoktur. Bireyler bileşimli sağlatan bir üretim de yoksa zaten yalıtım içinde kesikli sürekli olan kolektif oluş ta yoktur. Kolektif oluş yoksa bu durumda birey hayatiyetini sürdüren biyolojik bir varlığa dönüşür.

  Kolektif oluşun birey üzerine yük oluşunu, bireyin kolektif oluş üzerinde depo enerji çekmesi geri etkimeli geri bağlanımla, geri beslenmenin kolektif alan içindeki tedavülüne çevrim yasası diyoruz.