Koronavirüs Günlükleri-4

BİR KORONAFOBİ MASALI

Tüccarın biri Çin’e mal almak için gitmiş.

Uçakta giderken Koronavirüs’le karşılaşmış.

Korona’ya sormuş;

-Yolculuk nereye hemşerim?

O da;

-Çin’e,demiş.

Adın ne;

-Koronavirüs.

-Ne için gidiyorsun?

-Can almaya!

-Kimin canını alacaksın?

-Beş bin kişinin!..

Tüccar içinden; “Bu Şeytan galiba!”demiş.

Başka da soru sormaya korkmuş.

Yolculuk Çin’de bitmiş.,

Uçaktan iner inmez hızla Koronavirüs’ün yanından uzaklaşmış.

Satacaklarını satmış, alacaklarını almış.Tam dönmek üzereyken,

Çin’de büyük bir salgın hastalık başlamış.

Herkes bu hastalığa “Koronavirüs Salgını” diyormuş.

Bizim Tüccarda mecburen bir süre orda kalmış.

Hastalık zamanla yavaşlamış.Tüccar da hemen ilk gelen uçağa binmiş.

Geri ülkesine dönüyormuş ki,uçakta yine yanında oturana bakmış,

Giderken konuştuğu Koronavirüs.

-Sen demiş o Koronavirüs değil misin?

Koronavirüs;

-Evet benim,demiş.

-Hani beş bin kişinin canını alacaktın.

-Evet aldım, demiş.

- Nasıl beş bin kişi?Aldığın can altmış bini geçti.

Koronavirüs;

-Ben demiş,söylediğim gibi beş bin kişinin canını aldım.

Diğer elli beş bin kişi de korkudan öldüler!...

Masal burada bitti.

Bu salgına karşı hepimiz;

Sağlam duracağız.Dik oturacağız.Hiç korkmayacağız.

Evde Kalacağız.

Bu Koronavirüs Salgınından bir an önce kurtulacağız.

Bu Bir Koronafobi Masalıdır.

Günahı da, sevabı da anlatanların olsun.

Yüce Mevlam Bizleri ve Türk Milleti’ni Korusun.

Kemal DOĞANAY

19 Nisan 2020 1-2 dakika 115 denemesi var.
Yorumlar