Önce Düşünmek Gerek

Ben öğretmenim.
Sessiz sakin mizaçlı biriyim.Damarıma basmadıkları sürece kolay kolay kimseye kızmam.
Darılmam. Küsmem de...
Biz de bir deyim vardır;
'---Dayı dayı yürümek!'Bu gün bu söz üzerine yorum yapacağım.Ancak şunu da belirtmeden geçmiyeceğim;
Ben bin düşünür, bir karar veririm!
Yanlışlarım olmaz mı? Elbette olur.Hatalarım derseniz mutlaka vardır.Çoğu zaman kazansam bile,yanlış karar vererek kaybettiklerim de çoktur.
Her insanın mutlaka geçmişinde 'Keşke!'leri olur. Bu keşkeler bizim kaybettiklerimizdir. Her ne ise biz konumuza dönelim.
Gençlere imreniyorum.İşi tıkırında olanlar bilhassa sokaklarda elleri ceplerinde,başları dik 'Dayı dayı yürüyorlar!'Aldıkları kararların sonuçlarını bilemem ama yine de yollarda yürüyüşlerine hep imrenerek bakarım.Hayatımda hiç dayı dayı yürüyüşüm olmadı.Dayı olmama ve bir çok yeğenim bulunmasına rağmen.
Yine bizim toplumda çok sık bilinen bir söz daha vardır;
'---Sen karar verene kadar Abdal Horasan'ı geçti!' derler.
Bu ne demektir?
Orta Asya'dan Anadolu'ya sefere çıkan Dervişler ,Ahmet Yesevi Dergahı'nda eğitilir sonra Anadolu'yu aydınlatmak üzere gönderilirlerdi.İşte bu dervişlere Abdal denir.Yani Gezginci Derviş demektir.Bu dervişler yola çıkmadan önce iyice düşünürlerdi.Horasan Şehri o günlerde Anadolu için duraktı.Yani mola kapısı.Ahmet Yesevi Dergahı'ndan yola çıkanlar,Horasan'a gelir,burada bir müddet kalır,ihtiyaçları giderildikten sonra Anadolu'ya doğru yollarına devam ederlerdi.Gezginci Derviş(Abdallar)dergahta düşüne dursun çabuk karar verenler hemen yola çıkarlar (Onlar 'Abdallar!'düşüne dursun)Horasan'ı geçip giderlerdi.İşte bunun için dergahta eğitimini almış dervişlerin bir kısmı yola çıkarken geride kalanlar,karar vermek için düşünmeye devam ederlerdi.
Nasıl düşünmesinler ki; Yol uzun,bilmedikleri mekanlara doğru gidecekler.Bu işin geriye dönüşü yok.Onun için ani karar vermek oldukça zor.Onlar bu karar arifesinde iken Abdallar yollarına devam ederlerken,kalanlar ise birbirlerine;
'---Sen karar verene kadar Abdal Horasan'ı çoktan geçti,'derlerdi.
Bizlerde bazen karar verene kadar çok zaman geçer,işler olur biter.Zaman geçmiş olur.
Elbette önce düşünmek gerek.
Ama çok düşünmekte doğru değil. Çabuk düşünüp doğru karar vermek çok önemlidir.
Sanırım; 'Önce düşün,sonra karar ver!'Sözü buradan çıkmış olmalı.Doğru ve yerinde karar vermeniz dileklerimle yazımı noktalıyorum.Dikkat edin,düşünmeden karar vermeyin.

Kemal DOĞANAY

28 Ocak 2017 2-3 dakika 115 denemesi var.
Yorumlar