Şehrin Güzel İnsanları

Şehirler içinde yaşayanların tapulu malı gibidir.
Şehirde yaşayan insanlar şehirlerine sahip çıkmak zorundadır.Çünkü;Yaşamakta olduğu şehirde onunda hakkı vardır. Evler, sokaklar, caddeler herkesin kullanmakta olduğu ortak malıdır. Bununla birlikte; Okullar, camiler, resmi ve özel dairelerde öyledir. Buralardan da herkes faydalanır.
Yine şehrin suyu,elektriği, telefonu da öyledir.
Bilhassa parklar, bahçeler, topluma açık alanlar çok önemlidir. Buralarda bizler faydalandığımız gibi gelecek nesillerde faydalanacaktır.
Şehrin tertibi, düzeni ve temizliği de her şeyden önemlidir. Şehirde yaşayan insanlar; mutlaka gözetici ve sahiplenici olmalıdır. Yediden yetmişe herkes ağaçlar ve çiçekleri korumalı, yerlere çöp atanları uyarmalıdır. Toplumun ortak mallarına zarar verenleri gerekli yerlere bildirmelidir. Bunun önemli olduğunu herkes çok iyi bilmelidir.Demek ki;Şehirlerde yaşayan insanlarında uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar sayesinde insanlar yaşadıkları veya gittikleri şehirlerde rahat ve huzur içinde yaşarlar. Yakan, yıkan, kıran, çevreye ve insanlara zarar veren kimseler mutlaka uyarılmalı, gerekli birimlere bildirilmelidir. Suçları sabit olanlar cezalandırılmalıdır. Şayet insanlar yaptıkları yanlışlardan ve çevreye verdikleri zararlardan vaz geçmezlerse toplum bundan etkilenir çok kargaşa çıkar. Şehirde kaos ve anarşi doğar. Bunu da orada yaşayan hiç bir insan istemez. İsteyenler ise topluma zararlı kişilerdir. Bu tip insanlara karşı da gerekli tedbirleri almak insanlardan önce Devletin de görevidir.İnsanlar bildirir, Devletin ilgili birimleri gerekli tedbirleri alır. Almak zorundadır. Önemli olan kanunları tam ve yerinde uygulamaktır. Kanunlar herkes için eşit uygulanmalıdır. İnsanlar ancak bu şekilde şehirlerde rahat yaşarlar.Şehrin İnsanları;Birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde yaşamalıdır.
İnsan kendi evini ve kendi mallarını nasıl 'Benim Malım!'diye koruyorsa yaşadığı şehri de öyle korumalıdır.Onun için şunları iyi bilmek gerekir;
Dinimizin emri gereği;
'---Temizlik İmandandır!'
Onun için diyoruz ki;
---Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras gelişmiş, güzel ve yaşanabilir temiz şehirlerdir.
--- Bu şehirler şu anda bizim malımız olduğu gibi gelecekte de çocuklarımızın mirasıdır. Bu mirası ne kadar temiz ve güzel bırakırsak gelecek nesiller de o kadar rahat eder ve miraslarını bizden gördüğü gibi korumaya devam ederler.
Bunlara herkes dikkat etmeli ve yaşadığı şehre sahip çıkmalıdır.
Bu duygu ve düşünceleri taşıyan;
--- Şehrin güzel insanlarına selam olsun.
Ne mutlu ki onlar yaşadıkları şehirlere sahip çıkarlar ve kendi malları gibi korurlar!

26 Haziran 2016 2-3 dakika 115 denemesi var.
Yorumlar