Şiirin Kriminal İncelemesi

Bir şiirin kriminal incelenmesi,III.Yeni akımına göre;şairin duygularını sistemleştirerek şiire mana merkezli bir dilbilimsel eleştiri yapmaktır...

Seer,lügatlara yeni sözcük ekleme girişimlerinin estetik bir yüzü.Şairin dünyasındaki kelimeleri kategorize etmek çok güç olsa gerek.Gerçi bunun izahına dair çeşitli yorumlarda bulanacağız...
En basitinden sözlüklere razısızlığı sorduğumuz vakit,herhangi bir cevap alamıyoruz.Şair,öz itibariyle aslında şiirin tabiatını inceliyor ve irdeliyor.

Şair,kelimeleri karşısında net bir tavır takınıyor ve çok anlamlı şiir anlayışına yakınlaşıyor.Böylece şiirin düşüncelerini reddetmek ya da onaylamak gibi bir konum ortaya çıkmıyor.

"Bugün Üstümde Şilepli Rahat Aşk"... Şiir kendi kendine söylenmekte,sadece duyguları değil sözcükleri de yargılamaktadır.

Şiir,bir çilingir edasıyla gelen sanatın idrak edilmesine yardımcı oluyor.Netice itabari ile şiir de kelimelerin cilvelerini ortaya koyma anlamında bir kaç cümle kuracağız...

Şiirde estetik arayışların kökenine dokunuşların yapıldığı bir kaç gizli sözcük dikkatimizi çekiyor...
Öncelikle şiiri enine boyuna irdelemekten ziyade,başlığa baktığımızda Büşra kodlaması gün gibi aşikar...
'(B)ugün (ü)stümde (ş)ilepli (r)ahat (a)şk'...
'(K)orkuyorum, (ı)ssızlık (l)imanından (ı)slıklı (n)efeslerle (ç)ağrılmaya'...

Büşra varken Seer'in olmaması düşünülemez...Şiirde bunu aramak en büyük meramımız...
'(S)ensizlik (e)llerimde (m)enzilli (i)lerleyen (h)ırs'...
'(E)zberlerim (r)azı, (t)ek (ü)stümdeki (r)aylar (k)ırılmasın'...mısralarında bunu yakalamak mümkün...

Şairin kendi eğilimlerine ve özlemlerine hitap edecek şekilde bir kaç kodlama yaptığını göstermemiz gerekir...
(B)en, (u)nutmazken (s)eni (e)smer (m)eltemlerin (i)çinde (h)ep;
(V)aktinde (a)radığım (r)üzgarlar (y)ağmurlarla (a)çılıyor,
(S)en, (e)llerimdekini (n)asıl (i)tiyorsun,
(Ö)ğrenilen (z)amanların (l)üzumsuz,(ü)şengeç,(y)olsuz,(o)rtasız,(r)azısızlığında?
'Bu Semih var ya seni özlüyor'...

Şair,sevgiye olan duyarlılığını açık bir şekilde ifade ediyor...
Sevgisine olan gizleri,
(S)en, (e)llerimdekini (n)asıl (i)stifliyorsun?
'(S)enin (e)llerin (v)arken (i)çimde (y)ıpranan (o) (r)esmi (u)mursuyor
(m)usun?'...mısralarında,seni seviyorum olarak belirtmek gerekir...

Şiirdeki anlam dizgelerini,mısralar arasında görülen neden sonuç ilişkilerini,sonu olmayan sonsuz diyalogları yakalamak güç olsa da,şair bunu şiirde bir anahtar olarak bize sunmuştur...

'Soldan sağa bakarak oku alt alta koy kelimeleri,
Oralarda gizlidir tüm sevda heceleri,'....

Oğuz Yılmaz

Yorumlar
  • Henüz yorum yazılmamış