Soğuk Savaşta Kimler Donar

Soğuk Savaş diye bir kavram olduğuna göre demek ki onun zıttı olan bir de Sıcak Savaş var. Savaş kelimesi bile kulağa hiç hoş gelmiyor aslında... Onun karşılığı olan barış ise ne kadar naif ve yumuşak bir kelime bana göre... Barışın sıcağı da yok, soğuğu da olmaz zaten. ''En kötü barış en haklı savaştan daha iyidir.'' demiş ünlü Romalı devlet adamı Çiçero... Savaşta her zaman kaybedenler fakir ve geri kalmış ülkelerdir...
Soğuk Savaşta'da, Sıcak Savaşta'da fakir ülkeler donar kalırlar. Emperyalizm denen illet, dünya üzerinden kalkmadıkça, zenginlerin daha zengin olmak için hırsları dizginlenmez ise dünya üzerinde ne soğuk savaş ne de sıcak savaşlar bitmez, bitmeyecektir...
Bir de kitaplara girmiş tanımı var tabi bu Soğuk Savaş denen illetin... ''Soğuk Savaş İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nin başı çektiği Doğu Blok ve ABD'nin başını çektiği NATO kuvvetleri ve diğerleri arasındaki jeopolitik gerginlik durumudur. Tarihçiler zaman çizelgesi hakkında tam olarak bir fikir birliği sağlayamamış olsa da Soğuk Savaş döneminin 1947 yılında Truman Doktrini ile başladığı ve 1989 yılında Doğu Avrupa'da komünizm rejimlerinin ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile sona erdiği kabul edilir. Soğuk Savaş olarak adlandırılmasının sebebi her iki tarafın da birbirlerine direkt olarak savaş açmaması bunun yerine birbirlerini bölgesel olarak desteklediği vekalet savaşları şeklinde olmasıdır.'' Tanımdan da anlaşılacağı gibi, her iki tarafın maşaları devletler, kuklaları devlet adamları bu işi onlar adına yürütüyorlar... Sadece yürütmekle de kalmıyorlar, onlardan silah satın alıyorlar ve ülkelerinin zenginliklerini, sağlığa, eğitime, alt yapı yatırımlarına harcayacaklarına böyle kısır döngülere girip, onların ekmeklerine yağ sürüyorlar...
Silah Şirketlerinin patronları, üst düzey yöneticileri dünyada savaşların, kargaşaların bitmesini haliyle hiç istemezler... Sürekli yeni yeni silah teknolojileri geliştirerek, insanların daha çabuk ölmesi için didinip dururlar... Soğuk Savaş süper güçler için soğuk, az gelişmiş ülkeler için gayet sıcaktır, kullanıldıklarından. Çoğu zaman kullanıldıklarını anlayamazlar bile... Yıllar önce iki Müslüman Ülke İran ve Irak anlamsızca birbirleri ile savaştılar, sekiz yıl sürdü bu savaş. O sırada süper güçlerin ajanları, her iki ülkeye de el altından silah satmaya devam ettiler. Kaybeden ise iki ülkenin de halkıydı. Ağıtlar Arapça olsa da zafer çığlıkları İngilizce, Fransızca, İbranice idi...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş ile ilgili şu cümleleri gerçekten takdire şayandır. ''Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur: Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, 'ölmeyeceğiz' diye savaşa girebiliriz. Ancak, ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir.''
Çocukların yürekleri donar, kadınların namusları, kişilikleri donar her savaşta... Soğuk Savaş sömürülen ülkeleri dondururken, sömüren ülkeleri alabildiğine ısıtır, adeta ateş topuna döndürür. Sonu gelmez bir satranç oyunudur Soğuk Savaş... Hamleler inceden inceye düşünülüp, hesaplanır. Yeri ve zamanı gelir kuklaların değiştirilmesi gerekir, kuklacılar tarafından. Bu da öyle bir ustalıkla yapılır ki kuklaları kimin değiştirdiğini anlayamaz bile oranın fakir ve mazlum halkı... Bütün iyi insanlar olarak savaşın her türlüsüne karşı olmak da bir vicdan ve insanlık borcudur...

Ahmet Zeytinci

Yorumlar
  • Henüz yorum yazılmamış