Sorumluluk Sahibi Olmak

Konuya girmeden önce şu temel öğeleri açıklamak ve bilmek zorundayız.
BİREY;Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü özellikleri bulunan tek ferttir.
ROL;Yapılacak bir işte bir kimsenin üzerine düşen görevdir.
GRUP;Birden fazla kişi ve ya nesnenin oluşturduğu kümedir.
SORUMLULUK;Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren her hangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Şimdi gelelim insanların sorumluluğuna;
İnsan sorumluluk sahibi olarak dünyaya gelir.Bu sorumluluk ölene kadar devam eder.Beşikten mezara kadar olan süreçte herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları vardır.Bunu insanların yaşadığı töreler de ,inandığı dinler de bilir ve yapılması için çalışır.Herkes görev ve sorumluluklarını bilmeli bunları iyi yönlerde yerine getirmelidir.Kanunlar da bunlara göre yapılır.
Sorumluluk;
1-Kişinin kendine ve yaratanına karşı olan sorumluluğu,
2-Çevresindekilere karşı olan sorumluluğu.
Sorumluluk sahibi olmak herkesin en tabi görevidir.Bu sorumluluk canlılara karşı olduğu gibi cansızlara ve çevresinde olan her şeye karşı sorumluluk sahibi olmasıdır.
Biz bir toplumda yaşıyorsak,bu topluma ve için de yaşadığımız dünyaya karşı da sorumluyuz.Bu sorumluluk kişinin kendisinden başlar,ailesi,yakın çevresi,tanıdıkları,yaşadığı şehir,diğer insanlar gibi dalga dalga yayılarak devam eder.Yani insan tek başına bir varlık değildir.Birlikte yaşadığı insanlar ve çevre vardır.Bunların da korunması gerekir.Yapılacak bir zarar,binlerce insanın,canlının ve doğanın ölümüne ya da sıkıntı çekmesine sebep olur.
Öyleyse sorumluluk sahibi olmak çok önemlidir.Verdiğimiz her karardan ve taşıdığımız her yükümlülükten bizzat bizler sorumluyuz.Kendimiz bu sorumluluklardan ne kadar etkilenirsek;
Bundan çocuklarımızda etkilenir.
Çocuklarımızı;
Beden ve ruh sağlığı yerinde,kendi ayakları üstünde durabilen,sorumluluk sahibi,kendine güvenen ve doğru kararlar alabilen birer insan olarak yetiştirmeliyiz.
Ağaç,köküyle,gövdesiyle,dalıyla,yaprağıyla bir ağaçtır.Bunları tam olmayan ağaçlarda nasıl noksanlık hemen belli olursa insanlar da böyledir.
İnsan,annesi,babası,kardeşleri,eşi,çocukları,hısım-akrabası ve çevresinde ki diğer insanlarla birlikte olan biridir.Eğer bu saydıklarımızdan bazıları noksan olursa insan da noksan ağaç gibi olur.Çevresine duyarsız olan bir insanın yol açtığı zararı binlerce insan çeker.Bunu bile bile yanlış yapmak,sorumluluk almamak insana uygun düşmez.Herkes atacağı adımı bile dikkat ederek atmalı.Hele çevresindekilere daha çok dikkat etmeli.Yapılacak bir yanlış kaç kişinin malına,canına ve geleceğine zarar verir.Bunun düşüncesi bile ne kadar ürkütücü!Ne kadar korku verici...İnsan düşünmek bile istemiyor.
İşte bu yüzden sorumluluk sahibi olmak,biz insanlar için çok önemlidir.Bunun için eğitim almalıyız.Bunun için büyüklerimizin sözlerini dinlemeliyiz.Bunun için uğraş vermeliyiz.
Bu toplumda yaşayan herkes kendi görev ve yetkilerini iyi bilmeli,sorumluluğunu unutmamalıdır.
Ancak toplumlar bu sayede geleceklerine güvenle bakabilir.Bu sayede huzur içinde yaşarlar.
Sorumluluk sahibi olmak her insanın en tabi görevidir.
Bana sorarsanız; Herkesin kendine göre bir zevki vardır.Kimi bahçe ile meşgul olur,güzel çiçekler yetiştirmek ister.Bazı insanlar da bizim gibi adam yetiştirmek ister ve bundan zevk alır.Bu da bizim sorumluluk duygumuzdur.Yani sorumluluk sahibi olmak herkese göre farklıdır.Ama netice de herkes bir yerde buluşmak zorundadır.Bu da bizi biz yapan,bizi insan kılan değerlerdir.
Bunu asla unutmamak gerektir!

Kemal DOĞANAY

11 Mart 2017 3-4 dakika 115 denemesi var.
Yorumlar