Yorgun / Genç Yürek

Uzun yıllar saklıdır büzülen bedende, bükülen belde, buruşan soluk deride..! Yakını göremeyen gözlerde... Çocukluktan kalan neşeli ve sevecen hareketlerde...

Mevsimleri geçirmiş iyi - kötü günlerde... Tuttuğunu devirmiş pehlivanların güreştiği er meydanında&#59; kazanmış bileğinin gizli olan gücünde, enerjisinde bitirmiş bitmeyen zor işleri, meşakkatli çileli yılları... Dünyayı dar etmiş kaslarındaki kuvvette, damarların akan temiz kanda...

Nasırlı eller dokunmuş kara kurak toprağa, tohumlar ekmiş toprağın olduğu her yere... Varlığında şükretmesini bilmiş&#59; yokluğunda isyan türküleri çalmamış, küsmemiş alın yazısı kaderine... Yokluğun kara dibini görmüş ama, alın terinin akmadığı kazanca meyletmemiş ömrü boyunca...

Aza kanaati bilmiş, yılmadan helâl rızık için geceyi gündüze katmış, yokluğun esir aldığı dönen dünyada... Çocuklarına gölge olmuş güneşin en tepe noktasında, kol kanat olmuş yağmurun en şiddetli dolu dolu yağdığı yağmurlu zamanlarda... Fırtınalara göğüs germiş poyrazın en hızlı estiği vakitte... Her zorluk kılıcı dokunmuş bedenin en zayıf yerine...

Yaşanan zorluklardan ziyade, söylenen sözler etkilemiş bedendeki yorgun yüreği...Söylenenler birikmiş, anıların gizlendiği biriken hafızada... Yıllar gelmiş, yıllar geçmiş yaşadığı geçen yıllarda, her yılın sonunda yeni yıla yürümüş yürüyen ayaklarla basamaklar çıkmış, yokuşlara tırmanmış çıkan düzlüklerde bir nefes dinlenip bir nefes almıştır hayatın yokuşlu düzlüğünde... Durağında...

Olayların içinde kendini korumaya çalışmış&#59; hain bakışların ortasında kem gözlere kalkan olmuş, hastalıklar kapısını çalmış bir hastane köşesinde... Keyif yapamadığı koltuğunda ve yatağında, atışlar teklemiştir acı hissettiğinde, hasret her gün kapısının ziline dokunmuştur, burun kemikleri sızlamıştır uzak olduğunda...

Acıların acısını yaşamış sabırda teselli bulmuş, bunalımlı gecelerin kıyısından geçerek hayat sınavdan başarılı çıkmayı başarmıştır. Hayatın zorluğunu tam başarmışken ölüm döşeğine yenilir. Hayat maratonunun son parkurunda yatağa değil&#59; ölüm döşeğinde duyduklarına yenilir. Yaşlanan bedene genç beden çelme atmıştır, bilerek ve isteyerek...

Yorgun yürek ebedi istirahata hazırlanırken ömrünü fedâ ettiği canı / çocuğu 'Benim için ne yaptın ki!? Genç yürek sitemlerin aktığı serzeniş ovasında pervasızca at koşturmaya devam etsin!

Yusuf Tosun

Yorumlar (1)