Ağustos Ayı


Zaferlerle dolu ağustos ayı

Binyıl önce ağustosta yaşanmış

Sultan Alparslandı bilen davayı

Nice zafer ağustosta yaşanmış.


Kars aneden hareketti ahlata

O büyük komutan binmişti ata

Ordusuna demiş olmasın hata

İman kudretiyle zafer kazanmış.


Anadolu kucak açmış sultana

Nice kurban vermiş aziz vatana

Hücum emri hem okları atana

Yüce millet nice zafer kazanmış.


Bizans keferesi sahipsiz sanmış

Ahlat edil cevaz hem muş u almış

O komutanda ne iman varmış

At üstünde Malazgirt i kazanmış.


Bizans orduları çekildi geri

Şaha kalkmış idi türkün leşkeri

Şahadete hazır idi hemen her biri

Allah deyip vura vura kazanmış.


At üstünde kılıç kalkan gürz vardı

Galip gelmek elbet Türk’e şiyardı

Anadolum daim sende türk vardı

Diojeni esir alıp kazanmış.


İleri diyordu Sultan ALPARSLAN

Bize fırsat verdi hazreti yezdan

Anadolum vatan oldu hep candan

Aziz millet nice zafer kazanmış.


Selçuklu sultanı hakkın neferi

Unutulmaz bu Malazgirt zaferi

Mukaddestir Kadir ordu seferi

Nice zafer ağustosta kazanmış.

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar