Altaylardan Tuna'ya Kızılelma'ya Türkler

Altaylardan Tuna'ya Kızılelma'ya Türkler


Toplanmıştık Ergenekon yurdunda,

Durduk öndeki bozkurdun ardında.


Asena’yla Börteçine kurdumuz,

Ergenekon’dan çıkıyor ordumuz.


Bozkurdumu en önde yürüterek,

Çıktık demir dağları eriterek.


Dövüyordu Türk milleti demiri,

Ergenekon’dan doğacak her biri.


Unutulmaz Ergenekon destanı,

Türk’e heyecan veriyor her anı.


Ergenekon’dur bizim Nevruz’umuz,

Kutluyor onu her yıl Oğuz’umuz.


Ergenekon Türk’ün Nevruz Bayramı,

Kabaracak Oğuzların ayranı.


Türk kültürünün önemli bölümü,

Olmayacak bozkurtların ölümü.


İnletiyordu naramız dört yanı,

Andırıyorduk büyük bir tufanı.


Bozkurt sesi geliyordu derinden,

Kısrak sürdük Asya steplerinden.


Bu destan bozkurtların dirilişi,

Başlayacak Türklerin yükselişi.


Cihanda oynayacak yer yerinden,

Bahsedecek tarihte Türk erinden.


Dünyaya hâkim olmaktır işimiz,

Kahramandır erkeğimiz, dişimiz.


Yaşanacak dünyada Türk destanı,

Tanı ey Türkoğlu sen de atanı.


Söylenecek dünyada türkümüz,

Yaşayacak Kızılelma ülkümüz.


Yayılacak Türkler cihan sathına,

Dünyada çıkacak artık fırtına.


Cihanı savuracak rüzgârımız,

Dalgalanacak bizim bayrağımız.


Sıkı sıkıya sarıldık bu davaya,

Varacağız elbette Kızılelma’ya.


Başlıyordu Türk’ün kutlu davası,

Değişecekti cihanın havası.


Gideceğiz Altaylardan Tuna’ya,

Nizam vereceğiz bütün dünyaya.


Cihana vuracağız mührümüzü,

Görecektir dünya da ünümüzü.


Adriyatik’ten ta Çin Denizi’ne,

Rastlanır orda Türk’ün izine.


Gökyüzü çadır güneş bayrağımız,

Ötüken Yaylası’dır yatağımız.


Oğuz Kağan’dır bizim başbuğumuz,

Cihan hâkimiyetidir yolumuz.


Tanıyacak cihan Oğuz Kağanı,

Dünyayı kavuracak Türk destanı.


Türk ırkının büyük bir efsanesi,

Alp Er Tunga’ydı onun bir tanesi.


Hakim olmak için geldik cihana,

Kavuştuk bizler de sayısız hana.


Önderimizdir bizim Oğuz Hanım,

En sonuncusu Mustafa Kemal’ım.


Kurtarıcımızdır Mustafa Kemal,

Onunla gelecek Türk’e istiklal.


Mavi gözlü, boz yeleli bozkurdum,

Onunla kurtulmuştu benim yurdum.


Ona her Türk’ün minnet borcu var,

Sağladı Ata’mız Türklere itibar.


Düşman askeri girdi yurdumuza,

Dokunuyordu her şey kanımıza.


Karşı koymak gerekti behemahal,

Samsun’a çıkıyor Mustafa Kemal.


Geliyor Türk'ün yiğit Mustafa’sı,

Bitecek onunla Türk'ün tasası.


Anadolu’yu kurtarmak görevi,

Çok çalışacaktı bu ülkü devi.


Anadolu’daydı Atatürk’ümüz,

Hür yaşadı onunla Türk'ümüz.


Savunucusudur Anadolu'mun,

Kahraman önderidir tüm yurdumun.


Oluyordu milletine tek önder,

Bulunmazdı böyle yiğit pek ender.


Samsun’a çıkar Bandırma Gemisi,

Atatürk’tü bizlerin tek hamisi.


Atatürk’ün Samsun’a gelişi,

Başlayacaktı Türk’ün direnişi.


Toplanmıştı Türk’ün yiğit erleri,

Başbuğ Atatürk’tü tek liderleri.


Vatana sahip çıktı Atatürk’üm.

Sevmekti vatanı benim tek ülküm.


Seviyordu Atatürk milletini,

Kurdu Türkiye Cumhuriyetini.


Diyordu "Türk Öğün Çalış Güven,"

Atatürk’tü Türk milletini seven.


Geçti tarihin altın sayfasına,

Bağlanmıştı Türkler de Ata'sına.


Korumuştuk biz istiklalimizi,

Sevmiştik Mustafa Kemal’imizi.


Dalgalanacak gayri bayrağımız,

Susmayacaktı artık ezanımız.


Mertçe çarpışmıştık burun , buruna,

Canlar vermiştik bir hilal uğruna.


Sağladı Atam bize istiklali,

Yükseldi Türk milletinin hilali.


Neler yazsak az gelir Atatürk’e,

Minnettarız biz de bu büyük Türk’e.


Türk milleti mutlu yaşasın diye,

Bu vatanı bize etti hediye.


Kahramanıdır son yüzyılımızın,

Sevdiği bir liderdir dünyamızın.


Kelimeler yazmak yetmez ki ona,

Allah rahmet etsin kana , kana.


Alparslan’dan emanet güzel yurdu,

Mustafa Kemal Atatürk korudu.


Mete Han dan kahraman Atatürk’e,

Yiğit başbuğlar geliyordu Türk’e.


Oldular Türk milletinin başbuğu,

Düşmana korku salıyordu tuğu.


“Ben şimdi ölürsem oğullarımız,

Gelecekte olur başbuğlarımız”.


Deyip esir olmadı Çiçi Yabgu,

Dünya nizamının timsalidir bu.


Atımın susmuyordu kişnemesi,

Durmuyordu Türk’ün ilerlemesi.


Harekete geçiyor Oğuz boyum.

Avrupa’da kurulacaktır toyum.


Bir Hun akını Avrupa’yı seçer

Kağanlığa Başbuğ Balamir geçer.


Şaha kalktı Hun Türkü’nün alpleri,

Görüyordu Avrupa biz Türkleri.


Karşı koyamadı Hunlara Roma,

Hızla girdi Atilla Orlean’a.


Avrupa’dan ses veriyor Atilla’mız,

Alplerden duyulacaktı naramız.


Alp Dağlarını ortadan yardılar,

Almak için Avrupa’yı sardılar.


Derlerdi ona Allah’ın kamçısı,

Çoğalmıştı Avrupa’nın acısı.


Alp Dağlarını aşıp İtalya’ya,

Gidiyordu o doğruca Roma’ya.


Yalvardılar önünde Atilla’nın,

Fethini önlediler Vatikan’ın.


Ganimetler alınıp sağlandı barış,

Titrettik Avrupa’yı karış karış.


Türk tarihinin en büyük lideri,

Atilla’dır Hun Türk’ünün önderi.


Bir orduya bedeldi ki kendisi,

Atilla’ydı Hun’un tek efendisi.


Alpler doğuruyordu Türk anası,

Esiyordu Peçenek fırtınası.


Ardından şahlandı Oğuz Uzları,

Gelin oldu Türk’e Bizans kızları.


Bükülmüyordu Uzların bileği,

Tanıdılar sonra da Peçeneği.


Vermediler düşmana bir seçenek,

Bizans’ı titretti bizim Peçenek.


Tarihe yazıyorduk adımızı,

Tanrı Dağında içtik andımızı.


Ötüken bölgesi Türk’ün otağı,

Selam veriyor bize Tanrı Dağı.


Cihana seslendik kurt otağından,

Duman tütüyordu Tanrı Dağından.


Serinledik Orhun’un suyundan,

Geliyorduk bizler Oğuz boyundan.


Önümüzde gidiyordu bir bozkurt,

Oluyordu topraklar Türklere yurt.


Kırk yiğidiyle Çin’e giden Kürşat,

Çin sarayını ediyordu haşat.


Kırk kişiden kuruyordu bir ordu,

Öne geçip Çinliden hesap sordu.


İstiklal için ölüme can atan,

Kürşat’tır Türk’ün şanına şan katan.


Ellerinde bozkurt başlı bayrak,

Göktürkleri bir nizama koyarak,


Çin’e eğilmediler, eğdirdiler,

Cihana Türk’ün adını verdiler.


Yürüdük Başbuğ Kürşat’ın izinden,

İndirmedik bayrağı gökyüzünden.


Şaha kaldıracağız biz Türklüğü,

Görülecek Türklerin büyüklüğü.


Duramıyor kimse Türk’ün önünde,

İlerledik Kızılelma yönünde.


Aştık önümüzdeki her zorluğu,

Kurduk on altı imparatorluğu.


Yüzden fazlaydı beyliklerim,

Yönetti dünyayı asil Türklerim.


Cihan hakimiyeti hedefimiz,

Yaşayacaktır bizim devletimiz.


Nizamı Alem dir kutsal ülkümüz,

Ulaşacak bu ülküye Türk’ümüz.


Viyana önlerinden Çin Seddi’ne,

Gidiyordu Türkler hedefine.


Kumandayı alıyordu başbuğlar,

Dalgalanıyordu sancakta tuğlar.


Çalınsın cihanda artık kopuzum,

Dedi Yaradan yürüsün Oğuzum.


Emrimize aldık her memleketi,

Dünyaya yayıldı Türk hareketi.


Üç kıtada dalgalanacak sancağı,

Tütecek dünyada Türk’ün ocağı.


Tarihin sayfaları sana bir yön,

Türk milleti titre ve kendine dön.


Şan ve şerefle dolu tarihimiz,

Övünç kaynağıdır bize ceddimiz


Yıldırımlar yaratan ırkın ahfadı,

Tarihte Türk diye yazıyor adı.


Yozgat-Çekerekli Şair

Araştırmacı ve Yazar

Mesut KılıçoğluNOT:


ÇIKACAK OLAN 800 SAYFALIK TÜRK TARİHİNİ BAŞTAN SONA METE HAN'DAN BAŞBUĞ ATATÜRK'E , ERGENEKON'DAN ANADOLU'YA KADAR TÜM TÜRK DEVLETLERİNİ, BEYLİKLERİNİ, İMPARATORLUKLARINI,BAŞBUĞLARINI,SULTANLARINI, KÜRŞAD İHTİLALİNİ, ALPLERİNİ, ALPERENLERİNİ, KIZILELMA İDEALİNİ,CİHAN HAKİMİYETİ MEFKURESİNİ,NİZAM-I ALEM DAVASINI,TÜRK MEDENİYETİNİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜ, TÜRK'ÜN TÜM SAVAŞLARINI,TÜRK'Ü İLGİLENDİREN HER OLAYI, HER KONUYU,BALKAN HARBİNİ,BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINI ÇANAKKALE SAVAŞINI,SARIKAMIŞ'I,KUTU'L EMARE'Yİ, MİLLİ MÜCADELEYİ, KUVAY-I MİLLİYEYİ VE İSTİKLAL HARBİNİ,İZMİR'DE HASAN TAHSİN'İ,ANTEP'TE ŞAHİN BEY'İ,MARAŞ'TA SÜTÇÜ İMAM'I,ÇANAKKALE'DE KINALI KUZULARI, EZİNELİ YAHYA'YI, SEYİD ONBAŞI'YI,ONBEŞLİLERİ ,KARA FATMA'YI,ŞERİFE BACI'YI,VE BAŞBUĞ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü DESTAN ŞEKLİNDE 11 Lİ HECE VEZNİYLE ANLATAN ALTAYLARDAN TUNA'YA KIZILELMA'YA TÜRKLER KİTABIMDAN TANITIM AMAÇLI KISA BİR BÖLÜM TÜRKİYE"DE BİR İLK TÜRK TARİHİ HİÇ BÖYLE DESTAN OLARAK NAZIM HALİNDE YAZILMADI.

19 Kasım 2023 3 şiiri var.
Beğenenler (3)
Yorumlar (4)
  • Akşam bu üç şiiri tek tek okuyacağım inşallah Mesut bey. En içten tebriklerimle. Emeğinize sağlık.

  • 6 ay önce

    Yüreğine, kalemine sağlık Mesut Hocam. Büyük bir emekle, titizlikle yazılmış çok güzel bir şiir. Öncelikle hoş geldin diyorum Edebiyatla Sitesi'ne. Daha böyle nice şiirlere inşaallah. Sağlıcakla esen kalın.