Anlamak Lazım

Muhabbetten hasıl oldu Muhammed

Takdir etmiş Allah dinlemek lazım

Muhabbet dinleyene olmaz ki zahmet

Yapılan sohbeti anlamak lazım


Muhabbette lafzı celal olursa

Gönüller de maksudunu bulursa

Vefa edip ahde sadık kalırsa

Gönül sohbetini dinlemek lazım


Nebiyül Mürteza dersin başıdır

Kainatın devri Allah işidir

Sohbette bulunmak Adem işidir

İlahi hikmeti anlamak lazım


Nefsine uyanlar dünyayı sever

Aklı kıt olan da kendini över

Kemalet sahibi mürşide yaver

Durup muhanneti anlamak lazım


Sohbet hoştur hoş sohbeti bilene

Büyük nimet bundan hisse alana

Ahde vefa edip sadık kalana

Hakikat hükmünü öğrenmek lazım


Dünya bir tarladır tohumu insan

Her şeyde bir hikmet o dersi alsan

Hizmet ehli Kadir o da bir insan

İnsanlık halini anlamak lazım

29 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Beğenenler (2)
Yorumlar