Aşikar


Yaratılan belli ümmül kitapta

Levh-ü mahfuzta yazılmış aşikar

Kalu bela dedik ilkin hitapta

Hayatın nizamı belli aşikar


Kim ne bilir neden geldi ne gider

Nefis sahipleri durup dert ede

Nasıl yazılmıştır acep bu kader

Tefekkür edenler görür aşikar.


Var olmadan var olunmuş oruhlar

Kelamı rahmanda vardır okurlar

Görevliler ilmek ilmek dokurlar

Yazılan defterde vardır aşikar.


Kul acizdir bazen sabırsız olur

Takdiri hüdadır dilerse olur

Akınca o sular mecrasın bulur

Kudret allahındır belli aşikar.


Yazanyazmış ezelinden bozulmaz

Adalet allahın ona söz olmaz

Kudretten beslenen çiçekler solmaz

Var eden allahtır belli aşikar.


Rezzakul alemdir nevü beşere

Gark olmasın insan gama kedere

Tövbe istiğfarın yapsın binkerre

İnayet allahtandır belli aşikar.


Mevla dilerise neler olmazki

Mazluma zulmeden daim gülmezki

Elbette gaibi Kadir bilmezki

Ayandır Allaha belli aşikar.

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar