Atatürk Sonuna Kadar Atatürk


Ben Atatürk , Atatürk diyenlerdenim.

Atatürk demeden hiçbir soruna çözüm bulunamayacağına inanırım.

Şu son yüz yılda kim Atatürk demeden hangi sorunu çözmüş?

Söyleseler de ben de bilsem.

* * * *

Bir kimse Atatürk demiyorsa

Atatürk ilke ve devrimlerinden haberi yoksa

Ne kadar kıvransa fark etmez,

Sonunda kendinden bile şüpheye düşer.

* * * *

Bir insanın dünyadaki en büyük amacı,

Hayatını devam ettirebilmesi olmalı.

İçeriden ve dışarıdan seni sevmeyenler

Ne kadar uğraşsalar seni yıkamazlar.

* * * *

Ben bir dünya kurarım, benim inandığım.

Ben bir hayal kurarım gerçek olmasını istediğim.

Benim kurduğum hayal gerçekle örtüşmüyorsa

Ben gerçek olmayan hayali yıkar geçerim.

* * * *

Benim bir arap, bir Türk arkadaşım vardı.

Çağıl çağıl akan bir ırmağın kenarına gelmiştik.

Arap beni sevmiyor ya, sen bu ırmaktan geçersin, dedi.

Türk ise, ileride bir köprü var, oradan geç, dedi.

* * * *

Ben Türküm, Türk'e inandım.

Biraz ilerideki köprüden geçtim.

Araba inanmadım, onun aklına kanmadım.

Lütfen arap, benden uzak dur,

Meraklıysan ırmaktan sen geç, dedim.

* * * *

Bak Atatürk, Anadolu'da,

Güzelim Türkiye Cumhuriyeti' ni kurmuş.

Sen de bu cumhuriyetten payını alıyorsun.

Türkiye Cumhuriyeti'nden nemalanıyorsun.

* * * *

Yüz yıl önce Anadolu'yu düşmanlar sarmış.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış.

Atatürk'ün devrimlerine saygı duymalısın

Devrimlerinin en büyük savunucusu olmalısın.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım  

05 Temmuz 2023 39 şiiri var.
Yorumlar