Aydınlığı Sevemedin Karanlık

Dinli dinsiz diye bu halkıda yıkmakta!
Yalan dolan ile yine geldin karanlık.
Hep başalarsın sahte göz yaşını da dökmeye,
Yalan ile yine geldin karanlık!..

Yalan söyleyerek bozuyorsun herkeste ki asabı!..
Hep kendinden yana kârlı çıkarırısın hesabı..
Halkın içine de saldın iftira denen kanlı kasabı..
Halkı bir birine düşürürsün sen karanlık..

Halk yokluktan okutamaz hem oğlunu kızını..
Sen neşe içinde geçirirsin hem kışını yazını!..
Her tarafta İşsiz yüksek okul mezunu.
Yalan söyleyerek yine geliyorsun KARANLIK!..

Sakın darılmayın bana sahte softalar..
Bunlar sizler ile hep te aynı saftalar..
Yine geliyor da kara günler ile haftalar..
Giden günden daha beter geldiyorsun KARANLIK!..

Söyleyin sizin Cumhuriyetle Laiklikle derdiniz neden?
Hiç savaşa girdimi söyle baklım senin de deden?
Bu ülkenin huzurunun içine eden!..
Yalan dolan ile yine geliyorsun KARANLIK!..

Umurunuzda mı ki ezilenler ezilmiş..
Bu ülkede huzur ahlak bozulmuş..
Konuşur iken edepleri bozulmuş!..
Hile hurdayla yine geliyorsun KARANLIK!..

Allah Allah diyerek çoğaldı çalan,
Uyansın artık bu ülkeye sevdası olan,
Bir Bayrak birde vatan kaldı elimizde kalan,
Bun larıda yok etmeye geliyorsun KARANLIK!..

28 Ekim 2022

--- Batı’da uygarlığın üç döneminin, Düşüncede Rönesans, Dinde Reform ve Endüstri’de Revolution – Devrim -in gerçekleşmesi kolay olmadı. Daima aydınlıkla karanlığın çatışması kendini bir gerçek olarak gösterdi. Savaşlar oldu. Çok kanlı kavgalar oldu. Ölümler oldu. Bu tarihsel gelişim içinde, Batı Aklı öne çıkararak, uzlaşmacı bir yol buldu. Din kişinin göğsüne indi. Kişi ile Tanrı arasındaki aracılar azaldı, hatta yok oldu. En önemlisi, onların siyasi kararların alınması ve uygulamasındaki etkisi en aza indi. Laik düzen geldi. Böylece hür düşünme ve düşünceleri her türlü araçla ifade etme özgürlüğü doğdu ve gelişti. Halkın, halk tarafından, halk için yönetimi olan demokrasi ve onun kurumları oluştu. Batı bunları gerçekleştirdi. Bunlar oluşurken de ekonomik gelişme sağlandı. Refah arttı. Karanlık yenik düştü.


28 Ekim 2022 1073 şiiri var.
Beğenenler (3)
Yorumlar