Ayrılık Çoğaltıcısı

İnsan, ayrılıkları yaşadığı kadardır bu hayatta.

Kiminin Eti'ni koparır gibi,

kiminin kalbini bölüp ikiye ayırır gibi;

canını dokunulmazlar listenden kaldırıp

yara yollarında

arabayla ezer gibi.

Insanı ayrılıklar eksiltip çoğaltır acının koynunda

ve her ınsan ayrılıkları bedenine giyip dolaştığı kadar

yalnızdır bu hayatta.

Ölmüşlerinin canına değsin duasının katmerli sevabı kadar ayrılık çoğaltıcısıdır ınsan...


Dilara Aksoy

Yorumlar (1)
  • Dilara Aksoy'un şiirsel serüveni için, öykü ve deneme yazarlığına yönelik kurduğum övgülü cümleleri, ne yazık ki, kuramayacağım. Dize görünümündeki duygulanmaların alt alta yazılmış olmaları, onları şiir katına yükseltemiyor. Şiir mîmârisi başka şeyleri gereksiniyor: İmge kurgulamayı, dize istifçiliğini, akışkan bir üslûbu, kıvamında bir ses potansiyelini vs. Bütün bunları göremedim, Aksoy'un şiir deneylerinde. Saptamalarımda yanılmayı çok istiyorum ama.

    Huyum kurusun: Ne hissediyorsam onu yazmaktan kendimi bir türlü alamıyorum. Dilara Aksoy'un pek duyarlı olduğunu düşündüğüm incelikli kalbini, umarım kırmamışımdır.