Bağışla

Ayetlerin hiç manası değişmez

Sıkışmazsa kula Hızır yetişmez

Allah dilemezse yardım erişmez

Kelam-ı Rahman'a bağışla beni


Gafil olup ben gaflette kalmışım

Zalim nefse uyup ben aldanmışım

Elbette Kuran'a bağlıdır başım

Otuz cüz Kuran'a bağışla beni


Dünya gailesi aldattı beni

Bitmeyecek sandım sanki zamanı

Nasıl kurtarırım ben de imanı

Hazreti Kuran'a bağışla beni


Hazan mevsimine benzer hayatım

Af dilerim ya Rab budur muradım

Düşmüşüm ben dara budur feryadım

Mucizül beyana bağışla beni


Yirmi üç senede inzal edildi

6666 ayettir belli denildi

Peygamber Resüle Ekrem denildi

İki cihan serverine bağışla beni


Düşkünler dadına erişen hızır

Nerde Allah dersen orada hazır

Fani bu alemde Kadir de nazır

Rahim sıfatına bağışla beni

13 Ocak 2020 277 şiiri var.
Yorumlar