Bir Andır

Gel oku kitabın düşün manayı

Her ayette mevla neler bildirmiş

Katı kat üstüne kurmuş semayı

Beher katta kula neler bildirmiş


Güneşte bir düzen ayda bir düzen

Hiç şaşıran var mı gördün gezegen

Arzı sabit kılan dağları düzen

Alçaklı yüksekli dağı bildirmiş


Hercü merc olacak kıyamet günü

Yutar bu denizler her gördüğünü

Geç anlar o insan tam öldüğünü

Bir son olduğunu mevla bildirmiş


Kitabı nizamda var işareti

Sonsuz değil hiç insanın mühleti

Edinirse bir kul iman serveti

Gelecek o günü mevla bildirmiş


Her surede ayet manası ayrı

Akıl ve izanla kavranır gayrı

Amelde yanında insanın hayrı

Cennet cehennem mevla bildirmiş


Gel şimdi düşünme sonun encamı

İstersen çoğalsın gamın efkarın

Boşa harcamışsan geçen zamanın

Sualin çetindir mevla bildirmiş


Besmele-i Şerif ilmin başıdır

Müminler müminin hem gardaşıdır

Ziyaret edilen esvet taşıdır

Haccı esas olan Kabe bildirmiş


El açıp durmuşum Hakka duaya

Daim şükrüm vardır yüce mevlaya

Nefse uyup Kadir düşme sevdaya

İnsanın ahvalin mevla bildirmiş.

23 Temmuz 2020 277 şiiri var.
Yorumlar