Bir Cuma Günü

Muaviye oğluna yüzün dönderdi

Oğlu Yezit hemen mektup gönderdi

Hüseyin göçüm bu sahra son derdi

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Hüseyin yetmişbin kişi yola dizildik

Her konak yerinde çabuk çözüldük

Yetmiş seksen kişi yolda hazırdık

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Peygamber kurretül aynum dediği

Bulutlar güneşe perde gerdiği

Muaviye oğlunun herze yediği

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Kerbelaya varıp çadır kurdular

Hür şehide aslı nedir sordular

İlk meydanı hür şehide verdiler

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Hüseyin askerin inancı haktı

Abbas ata bindi Fırata baktı

Atı geri geldi kolları yoktu

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Ali Ekber Kasım peşpeşe şehit

Şehruban Sakine Zeynel'den ağıt

Zeynep'in kınası mahşerde şahit.

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Hüseyin'in başına gelmez kalmadı

Yezit'in askeri aman vermedi

Böyle Hak yoluna ölen olmadı

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Ben İslam'ım diyen bunu yapar mı

Başlarını mızraklara takar mı

Üç günlük dünyaya ahret satar mı

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


Sahte İslam olan bakıp gidiyor

Davamız mahşere çekip gidiyor

Edna Murat kan yaş döküp gidiyor

Kerbela'da hoyrat bir cuma günü.


26.05 2020

18 Ağustos 2020 517 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar (1)