Bu Bizim Köy

Nasıl anlatayım bu bizim köyü

Kökü Selçukludur Osmanlı soyu

Kafkasya’dan gelen oğuzlar boyu

Tarihi eskidir bu bizim köyün.


Doksan üç harbinden önce kurulmuş

Kabileler birleşerek köy olmuş

O zaman ağalar hanedan olmuş

Tarihi eskidir bu bizim köyün.


Kuruluşu elli altmış hanedir

Eski tarih belki üç yüz senedir

Mollalar yetişmiş hizmet dinedir

Tarihi eskidir bu bizim köyün.


Komşu köyler ile iyi anlaşır

Yardım sever tez imdada ulaşır

Ne kavgayı sever ne de bulaşır

Kuruluşu eski bu bizim köyün.


İşgalci Ermeni hep yakıp yıkmış

Haneleri hep harabe bırakmış

Köylüm birleşerek beraber yapmış

Tarihi eskidir bu bizim köyün


Önder Emin Ağa Hacı Nebidir

Altı kabilenin ortak yeridir

Şeyığı zilan da köyün piridir

İnsanları sadık bu bizim köyün.


Ermeni zulmetmiş hep yakıp yıkmış

Nice insanları yetim bırakmış

Kendi ceht eğleyip ayağa kalkmış

Cesurmuş insanı bu bizim köyün.


İki kez işgale uğramış belli

Sivas ilinde de yerleri belli

Türkün kaderimi böyle tecelli

Söylenir hep adı bu bizim köyün.


Doksan üç harbinde gitmiş Sivas

Osmanlı ordusu galip savaşa

Unutulmaz elbet hiç Enver Paşa

Cefakar insanı bu bizim köyün.


On dört nisan dokuz yüz on sekizde

Kuştepe’de düşman gelmişti dize

Zarar vermiş düşman çok köyümüze

Orduya hizmeti var bizim köyün.


Altmış sene öncesini bilirim

Ceddim sende meftun sana gelirim

Söyle Kadir ben köyümü tanırım

Unutulmaz adı bu bizim köyün.

29 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar