Bugün

Mucizül beyanın ol ikliminde

Ben de halden hale girmişim bugün

Ehli tasavvufun her iliminde

Baktım kalden hale düşmüşüm bugün


Her ayette bir hüküm var bilene

Nereye gittiği sorulmaz ki ölene

Yok demez dünya ona gelene

Her şey sebepliymiş anladım bugün


Her alime arif denmez nefsi var

Söz verip sözünde duran sadık yar

Ol Allah dostları daim bahtiyar

Tefekkür eyleyip düşündüm bugün


Ben el açıp yalvarmışım Allah'a

Evliya erişir fena fillaha

Tövbeni tazele her an bir daha

Mağfiret yolunu düşündüm bugün


Usul belli erkan belli yol belli

İkrarında dursa bir kul temelli

Ehsen-i takbimde ona tecelli

Esfel-i safilin düşündüm bugün


Mevd olmadan insan bilse sonunu

Darda koymaz elbet Mevla kulunu

Dünyadayken doğru bilse yolunu

Nasıl bir kul olur düşündüm bugün


Tasavvuf şehrinin kapısı belli

Mürşidi kamile bağlan temelli

Aşıksın bu hale ey Kadir belli

Nasıl olur encam düşündüm bugün

03 Şubat 2020 277 şiiri var.
Yorumlar