Dam Üstünde Saksağan

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Kurnaz ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.

Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur.

Tavşan dağa darılır, dağın haberi olmaz.


Bir işi iyi öğren, yapamazsın her işi.

Yılanın kuyruğuna uyurken sakın basma.

Çarşambadan bellidir Perşembenin gelişi.

Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme.


Akşama karşı gitme, sabaha karşı yatma.

Hiç kimsenin çırası tana kadar yanmazmış.

Çok verip arsız etme, az verip hırsız etme.

Harman döven öküzün ağızı bağlanmazmış.


Ak koyunu görenler içi dolu yağ sanır.

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.

İp kırıldığı yerden, su bendinden bağlanır.

Sanatını hor gören boynuna torba takar.


Çağrılırsan erinme, çağrılmazsan görünme.

Dağ çalısız kalmazmış, yol kenarı dikensiz…

Düşünmeden söz verme, verdi isen de dönme.

Ahret imansız olmaz, dünya ise mekansız.


Emanet atın dişi arpa yerken kırılır.

Yazın başı pişenin kışın da aşı pişer.

İyi ad verilmez de iyi öğüt verilir.

Mum dibini ışıtmaz, armut dibine düşer.


Kedi uzanamazsa ciğere mundar dermiş.

Deli değneği saklar başka deli görünce.

Eşeğe içirmişler çulunu bahşiş vermiş.

Yol gösteren çok olur araba devrilince.


Elti eltiden kaçar, görümce bayrak açar.

Güvenme tarladaki biçilmemiş buğdaya.

Ön tekerin izinden arka teker de geçer.

Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye.


Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.

Ağılda oğlak doğsa ırmakta ot bitermiş.

Densiz deve kuyruğu ‘’deh’’ demeden sallanır.

Yetenekli cins horoz yumurtada ötermiş.


Kuzgunlara yavrusu şahin gibi görünür.

Tosbağa kabı ile, herkes erbabı ile.

Orman bekçiyle değil sevgi ile korunur.

Ağaçlar küs olmuştur baltanın sapı ile.


Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.

Pilav yemeye giden götürür kaşığını.

Karnı doyan abdalın gözü pabucundadır.

Türkü ile ararmış el elin eşeğini.


Açıkta uyuyanın üzerine kar yağar.

Manda yuvası dalda, sinek kapmış yavruyu.

Aslı yok yaylasında bin beş yüz koyunum var.

Dokuz köyden kovarlar söyleyince doğruyu.


Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok.

Ava gelmez kuş olmaz, her kuşun eti yenmez.

Alakaya maydanoz, hadi buyur burdan yak.

Halı tozu tükenir, deli sözü tükenmez.


Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır.

Köpek suya düşmezse öğrenemez yüzmeyi.

Kazana yanaşırsan isi sana bulaşır.

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.


Yemeği yalnız yiyen sofrayı da kaldırır.

''Leb'' demeden arkadaş leblebiyi anladım.

Folklorumuz zengindir düşündürür, güldürür.

Şiir sanmayın bunu sadece düzenledim.

25 Şubat 2019 15 şiiri var.
Beğenenler (4)
Yorumlar