Dediler

Cenneti alada kevser ırmağı

Kana kana içtim doymaz dediler

Hurilere ait yüce konağı

Gezdim ama daha durmaz dediler


İlmiyle amil olanın mekanı

Kabul etmez cennet o her insanı

İmanlıya kolay hesap zamanı

Hal ehline elbet sormaz dediler


Sırat köprüsünden geçmek çok çetin

Kurtarmışsan dünyadayken ahiretin

Kıymetini bilse bir kul nimetin

İmanı kamile kolay dediler


Hak sahibi hakkını alır orada

Kolay hesap veren erer murada

Müflis olan başlar orda feryada

Ona da cehennem yolu dediler


Akıl sahibinin yolu hak yoldur

Helalı haramı bilen iyi kuldur

Allah'ın rahmeti elbette boldur

Mağfiret sahibi Allah dediler


Ölüm var sonsuz değildir hayat

Kuran-ı azimde bellidir ayet

İnnemel Amelu elbet bir niyet

Her şeyin bir sonu vardır dediler


Mevla diler ise irade şaşmaz

Akıl sahipleri hiç haddi aşmaz

İnşallah bu Kadir suça bulaşmaz

Sonun hayır olur elbet dediler

03 Şubat 2020 277 şiiri var.
Yorumlar