Dur ve Düşün

Ezeli ervahı anlamak için

İlmiyle amil kul olmak gerek

Levhü mahfuzu iyi bilmek için

İlmi ladünü de öğrenmek gerek.


Tasavvuf ilmide deryadır belli

Akıl sahipleri bilir temelli

Kuranı azimde varoluş belli

Hak ilmi zahiren hep bilmek gerek.


Nütfeden varoluş sebebi haktır

Bu dünya insana az bir duraktır

Akıl fikir nerde vicdan meraktır

Ehli iman nasıl öğrenmek gerek.


Akıl sahibinin izanı vardır

Doğru yolda ise kendine kardır

İlmi kuranda her hali vardır

Mutmainne olup öğrenmek gerek.


Zahire hükmeder ilmi kuranı

Kuşatır alemi onun mizanı

Tasavvuf ilminden alsan fermanı

Meta fizik hali öğrenmek gerek.


Var oluş hikmeti vardır dünyanın

Ne yanadır acep yönü dünyanın

Dağlar direk katı vardır semanın

Varoluş halini öğrenmek gerek.


Mizan terazisi nerde kurulur

İnsanlara hesap nasıl sorulur

Bilemez ki her kul çabuk yorulur

İnsan defterini okumak gerek.


Ayın rengi başka güneş başkadır

Bu alemde Mevla neler yaratır

Feraset insanda hakkı aratır

Düşünüp ahvalı iy bilmek gerek.


Her zerrede ispat zatı Zülcelal

Dille ikrar kalpte tasdiki helal

Düşün Kadir olmasın izmihal

Her hali düşünüp öğrenmek gerek.

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar