Duydum


Gönlümün özünde vicdan sesinde

Dinle nuri çeşmindenim ahını

Sergüzeçtin duydum her nefesinde

Dinledim zarını bermurad oldum.


Takdiri hüdadır kul değil sebep

Her olur olmaza verilmez cevap

Bedbaht olma işle sen sevap

Gördüm hallerini namurad oldum.


Dert derdin üstüne gelir bir zaman

Sabırlı kullarda vardır bir güman

Nefse uyup demez elbet elaman

Düşündüm halini intizar oldum.


Kemlik nerden gelir elbet bilinmez

Dil yarası canda zordur silinmez

Kırılan gönül de kolay alnımaz

Duydum intizarın derbeder oldum.


Ne gelirse kula Allahtan gelir

Aklıselim olan elbette bilir

Kötülük düşünen kendine kalır

Anladım halini ben bizar oldum.


Akıtma gözyaşı nuri çeşminden

Sözümüz var ta elestü bezmiden

Vazgeç derim artık dünya deminden

Anladım ahvalin ben sefil oldum.


Kader ağlarını örmüş ezelden

Takdir Allah'ındır ne gelir elden

Sen de sakın Kadir kem olan dilden

Düşündükçe halin bikarar oldum.

19 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar