Ey Benim Babam


Evvelin meydandı ahirin nadan

Dayanmaz acıya elbette her can

Son çağında sende etmedin meydan

Dur düşün bakalım ALLAH neyler


Eğildi kametin büküldü belin

Felçlik vurdu artık dönmüyor dilin

Asa tutmaz olmuş takatsiz elin

Düşün dur bakalım ALLAH neyler


Kaybettin anamı kalmışsın darda

Her geçen günlerin bildim zararda

İnsan oğlu kalmaz hep bir kararda

Dur düşün bakalım ol Mevla neyler


Seslenirsin yollar uzak duyulmaz

Duanı almayan elbet bay olmaz

Kemlik edenlere hiç ahın kalmaz

Çar naçara Mevla bir yardım eyler


Baba,oğulların kızların vardır

Ben bilmedim acep kim sana yardır

Gördüm ki dünyaya ettiğin zardır

Sabreyle bakalım ALLAH ne eyler


Yolum uzun baba sana ne deyim

Sen takatsiz ben imkansız nideyim

Bu mektubu baba nasıl al deyim

Düşün dur bakalım ALLAH ne eyler.


Derdine bir derman ben bulamadım

Sana layık bir evlat olamadım

Dert ortağın olup hem ağlamadım

Sabreyle görelim ol Mevla neyler.


Unutulmaz ismin ey babam Mahmut

Ey olursun diye bağladık umut

Hanedan oğlusun kıymetli yakut

İlahi Takdirdir görelim neyler


Ben yazarım hem halinle hem halin

Fayda etmedi ki servetin malın

Hangi evlat sordu sana ahvalin

Sabır et bakalım Allah'ım neyler.


İmanlı ihlaslı edepli halin

Açmışsın bakarım duada elin

Daim zikrederdi Allah'ı dilin

Sabreyle görelim ol mevla neyler.


Bakıma muhtaçsın bakanın vardır

Vadi var Allah'ın hak ona yardır

Hizmet etmeyenin encamı zardır

Dur düşün bakalı Allah'ım neyler.


Yaşın doksan dedi sen pirifani

Verseler de gözün görmez cihanı

Hanı emsallarin dostların hanı

Sabreyle bakalım Haktala neyler.


Zaman geçti sen naz makamındasın

Yok yalanın sen hak sevdasındasın

Beş vakit namazın edasındasın

Halin hakka ayan görelim neyler.


Kulluk görevini yaparsın daim

İnşallah makamın cennet-ü Naim

Sevim selat hac zekatın var kaim

Takdir Hüdadan'dır görelim neyler.


Hesabın çok kolay sırat yol olsun

Günahından kurtul sevap bol olsun

Cennet-ü alada makamın olsun

Sabreyle bakalım Haktala neyler


Nettin neyledin geçti çağların

Evladın çok hem arkandan ağların

Çözüldü mü Kadir dizin bağların

Düşün dur bakalım Allah'ım neyler.

29 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar