Gör Allah'ım


Dertlerimiz dağı aştı
Dermanını ver Allahım!
Bu işlere aklım şaştı,
Şifa versin der Allahım!


Dağda bülbül ötmez oldu
Çoban koyun gütmez oldu
Köyde baca tütmez oldu,
Yanlış varsa sor Allahım!


Dilimizden düşmez hece
Çözülmüyor zor bilmece
Ağlıyorum gündüz gece,
Ateş değil kor Allahım!


Çocuk söyler Anne! diye
Anne ağlar Yavrum! diye
Kimseler vermez hediye,
Cevap vermek zor Allahım!


Böyle gider neden derim
Bura değil benim yerim
Günden güne düşer verim,
Bunu hayra yor Allahım!


Allah dize derman vermez
Kimse bize sofra sermez
Garip gelse gözü görmez,
DOĞANAY 'ı gör Allahım!

19 Ocak 2024 994 şiiri var.
Beğenenler (4)
Yorumlar