Gövdenle Senin


yaşamayı sevmekle eşdeğerlikte

sevdim gövdeni

inan sevgili


gövdenle gittim

acının en ucuna

yiğit ve sâkin


haksızlıklarla dövüşürken gördüm

övdüm gövdeni


sevincin ortasına da ben

gövdenle geldim


gövdendendir

bu onca hassâsiyet

damarlarımda


gövdende nisan

yağmurları yağarken

uçuyorum ben


gövden ki: tâzecik süt sesidir


gövdende: akla ziyan

yığınaklar dizi dizi


gövdenle bildim

ağırlığını kozmosun

o boşluktaki

16 Eylül 2019 165 şiiri var.
Yorumlar