Hikmet Damlaları

Bu devri alemin döner çarkı var

Tefekkür eyleyip düşünmek gerek

Kudretten yapılmış elbet farkı var

İlahi hikmeti öğrenmek gerek.


Bulutlara suyu dolduran mı var

Boşlukta seyyare tutan el mi var

Şimşek çakar bazen türlü rengi var

Hangi kudret yapar düşünmek gerek.


Semanın katları var da gezen yok

Nasıl var edilmiş onu bilen yok

Ruhlar alemini orda gören yok

Sırrı ilahiyi düşünmek gerek.


İlahi kudret ki Allah da olan

Kanaat ehlinde imandır olan

Düşünür rabbini sadık kul olan

Aklı veren hakkı düşünmek gerek.


Kün fe yekun nedir bildin mi onu

Hangi bir eyyamdır dünyanın sonu

Halinden habersiz ne bilsin bunu

Ehli tefekkürü düşünmek gerek.


Nasıldır yer küre neyin üstünde

Bu dağlar denizler neyin üstünde

Elbette bir hikmet vardır hepsinde

Kudret sahibini düşünmek gerek.


Yerde gökte olan hakkı zikreder

Onlar manevidir olmaz ki keder

Düşünür bunları Kadir sabreder

Kul olan kulluğu düşünmek gerek.

19 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar