Hilal Bakışlım

Hilal Bakışlım

Oyy benim hilal bakışlım


Değilmi ki

Aşık maşukun gölgesine bile Sutre olur

Kem nazarlardan saklamak için


Bastığı yol olur

Baktığı yön olur

Bir dem nihan olsa

Gönlüne ızdırap kor ateş olur


Öyle dingin bir ahvâldir ki

Ne hissetse sanki ruhu ruhunda erimişcesine

Aşığa malûm olur


Malûmumsun ey yâr

Leblerinle emrine amâdeyim


Sevdânı tahayyülü efkârda Ruhumun tuvaline Nakış nakış işlerim

Uykuyu kabre bırakmış

Gâh gece

Gâh gündüz

Bir kelâmına cânı feda etmekliğe hazır beklerim


Bir nazar et oku yüreğimi ey yâr

Gözlerinin gözlerime

Sesinin sesime

Vuslatı için

Fecr vakti mührü sırmalı yürekcemle

Aşkın sahibine dilekçeler verdim


O öpülesi Şiir kokan yüreğini muhacir olup

ensar bildim

Her anımı taaşşukâne sevdâna biat eyledim


Haydi

Şimdi

Nar-ı aşkınla kül et beni


Öyle bir kül et ki


Hâsretin ile erirken bedenim

Defler çalsın gönülgâhım da

Tebessüm-i libaslar giysin sûretim


Aşk söylesin

Aşık divane yürek gâhımda

Her zerrem lezzeti ruhaniye meratibinde

İnim inim inlesin


Pervane misali isminle müsemma yüreğim 

Yana yana cân versin


Liyakat -

19 Haziran 2023 24 şiiri var.
Beğenenler (6)
Yorumlar