İşte İnsan Ve Hayat


Dünya bir ummansa insan bir gemi

Yüzer durur ömrü dolana kadar

Kimseye yar değil dünyanın demi

Herkim bay olmamış ölene kadar.


Mevlam var eylemiş gün ile gece

İsa’nın hayatı sanki bilmece

Gönül kalesi var yüceden yüce,

Saklanır orada ölene kadar….


Ömür pervanesi döner bir zaman---

Nefiste yaşamak vardır bir güman

İnsanın kalbinde var ise iman

Bekler o mizanı mahşere kadar.


Akıl sahibinin kitabı kuran

Elbette ki vardır hesabı soran

Allah ve Resulü kurtuluş çaren

Yoksa sürünürsün mahşere kadar.


Aldanma dünyada zevk-ü sefaya

Her gönül katlanmaz derde cefaya

Ettiğin emekler gider hebaya

Düşersin tabuya ebede kadar.


Bir katre meniden var olan insan

Mevla sana vermiş ilim ve irfan

Emanettir elbet sendeki o can

Dokunma yanarsın ebede kadar.


Arif ol hisse al gündüz geceden

Oku hak kelamı elif heceden

Dünya hayatını Kadir hicveden

Düşün ahvalini ölene kadar

29 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar