Kırıkkale'm

Güzeldir baharın güzeldir gülün,

Başkadır baharın yazın Kırıkkalem,

Bende şiirlerle met edem seni,

Vatanın tek dostu var Kırıkkalem.


Dört mevsim her zaman güzel havası,

İnsanları Türktür bozkurt yuvası,

Vatanım tek derdim gönül sevdası,

Mertlerin diyarı var Kırıkkale'm.


Sen derman olursun her türlü derde,

Türklüğün daima durur da serde,

Çıkar mermileri hainleri yerlere serde,

Yiğidin Harman olduğu yer Kırıkkale'm.


Boz kırın her yeri bağ ile bostan,

Vatana hizmet eder çırağın ustan,

Senin Mertliğin de dillere destan,

Mertlerin harman olduğu yer Kırıkkale'm.


Kırıkkale Atanın da kurduğu şehir,

Akar ortasından Kızılırmak yüce bir nehir,

Dosta dost'tur güven verir ama, düşmana zehir,

Haine boyun eğmez bil Kırıkkalem.


Bozkırın ortasında yüce bir kale,

Vatanın dostudur düşmana bela,

Bir gün okutursun haine sela,

Silaha ismini ver Kırıkkale'm.

Türk İslam Vilayeti sin bil Kırıkkale'm.

07 Aralık 2024.

-- 21 Haziran 1989 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur.

-- Alıntı:Cumhuriyet’in başlarında ise Ankara vilâyetinin Keskin kazası köyleri içinde küçük bir yerleşme yeri durumundaydı. Cumhuriyet’in sanayileşme programları arasında kurulması öngörülen savunma sanayii için yer aranırken o tarihte on iki hâneli olarak bilinen Kırık köyü civarı uygun görüldü. Bu yer seçiminde Kırık köyünün Ankara’yı Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden de Karadeniz kıyısındaki Samsun’a ulaştıran yoldan Kayseri’ye giden yolun ayrıldığı kavşak yeri yakınında bulunması, ayrıca doğuya doğru uzanarak Erzurum’a ulaşması planlanan demiryolunun o tarihte buraya çok yaklaşmış olması önemli rol oynadı. Bu elverişli şartlara bir de o tarihte Kırık köyü muhtarı olan Hüseyin Kâhya’nın arazilerinden bir kısmını Millî Müdafaa Vekâleti’ne bağışlaması da eklenince (Köksal, sy. 22-23 [1964], s. 170) fabrikanın kuruluşu gerçekleşti ve böylece şehrin temeli atılmış oldu (1925).

07 Ocak 2024 1073 şiiri var.
Beğenenler (2)
Yorumlar