Kurumaz / Düşünsel Şiir

Kurumaz / Düşünsel Şiir

ww.youtube.com/watch?v=WNNaQB_xqZE

KURUMAZ

Denizden bir damla su almakla

Dalgaların coşkunluğu giderilmez

Denize düşen yağmur taneleriyse

Okyanusu büyültmez

Fakat

Yağmur olursa okyanuslar kurumaz.

Gözlerden damlalarca yaş akmakla

Duyguların yoğunluğu giderilmez

Seller gibi akan göz yaşlarıysa

Duyguları büyültmez

Fakat

Yaşlar olursa o duygular kurumaz.

09 Mart 2022 18 şiiri var.
Beğenenler (10)
Yorumlar