Nice Olur

Ömrü isyan ile geçen zavallı

Vaktin hitamında halin nicolur

Neyi gizler isen gizle encamın belli

Ol nizamda acep halin nicolur


Yaratan var hem işitir hem görür

Ne saklarsan sakla elbet o bilir

Yaratılan fani elbette ölür

Boşa yaşamışsan halin nicolur


Ey insan ezelde halin neyidi

Nasıl var olmuşsun sebep neydi

Mükemmel varlık safilin neydi

Şaşanların acep sonu nicolur


Hayat nizamına alışamazsan

Kevl ile mekanda yer bulamazsan

Emri bil mağrufu uygulamazsan

Sana sorulunca halin nicolur


İman ile ihlas insan içindir

Şeriatı garra bilen içindir

Cennet ve cehennem kullar içindir

Müflis olur insan hali nicolur


İlahi adalet tecellisinde

Ben olayım o kırklar meclisinde

Ne aramış Kadir o kendisinde

Tutularsa dilin halin nicolur

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar