O Gözlerin

O GÖZLERİN

Hiç aynada baktın mı gözlerine?
Firkatten ala döner o gözlerin.
Şimşekler çakarken derinlerinde,
Tayfundan yele döner o gözlerin.
*********
Aynada gördüğün hayaldir, hayal,
Bütün benliğini saran bir celal,
Munis gözlerin alırken garip hal,
Ateşten küle döner o gözlerin.
**********
Gördüğün bir can dır benzeri çoktur,
Aslı tektir eşi, emsali yoktur,
Vadesi gelince tercihi tektir,
Hicrandan göle döner o gözlerin.

**********
Derim: Baykuşlar konarsa bacana,
Hüzünler gelip çökerse gecene,
Beyazlar tel tel düşerse saçına,
Vahadan çöle döner o gözlerin.
***********
Sevdiğini alırsa kara toprak,
Üstünde biterse gül,diken,yaprak,
Ardı sıra lokma, mevlit yaparak,
Yaşlardan sele döner o gözlerin.
************
Bir gün ömrünün erin de geçinde,
Mevsimlerin ikisinde, üçünde,
Budaklarda yeşil yaprak içinde,
Dikenden güle döner o gözlerin.
*************
Eladan öte andırır yeşili,
Edası, nazı deli eder deli,
Her yıl bahar ayı geldi geleli,
Çiçekten bala döner o gözlerin
*************
Muzaffer der sözünü düşer yola,
O gözlerin nasip olmaz her kula,
Fıldır fıldır bakarken sağa sola,
Palazdan çile döner o gözlerin.


Muzaffer Boz
10.02.2024
Saat: 04.30 

15 Şubat 2024 30 şiiri var.
Beğenenler (6)
Yorumlar