Of Çeker

Sevda tuzağına düşen gönüller

Her anışta yanar birde of çeker

İşte gençlik olacaktan gafiller

Düşündükçe yanar birde of çeker.


Nasıl bir sevdaysa yakıp kavurur

Bu aşkın rüzgârı onu savurur

Söz geçmez gönlüne candan dem vurur

Yanar sevda ateşinde of çeker


Sinesi püryandır başı dumanlı

Sevmiştir bir kere ahtlı amanlı

Görüşmek arzusu vakti zamanlı

Ermezse vuslata durup of çeker.


Meftundur gerdana keman kaşına

Yeni değmiş der ki on beş yaşına

Neler etmiş sevda bu genç başına

Yanar aşk oduna bir de of çeker


Ciğeri püryandır başı dumanlı

Sanki hayat baki eli fermanlı

Günler gelir geçen belli zamanlı

Sevdadır başı duman of çeker

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar