Oku Da Gör

İlahı nizamın kitabı Kuran

Hüküm onda hakim olup okursan

Önder peygamberim hedef de turan

Hedef budur o ikrarda durursan


Ezelde ikrarım fıtratım İslam

Kaim kılsın derim ol yüce mevlam

O zat-ı Zül Celale kul olmak sevdam

Halis niyet o minvalde kalırsan


Kudret kalemiyle yazılmış kader

Mevlam kulum demiş olmaz ki keder

Firdevs ırmağından nuş etmek yeter

Salih olup ikrarında durursan


Sözüm sana elbet ey fani beşer

Bırakırsan sen de iyi bir eser

O lanetlik şeytan ilgiyi keser

Rabbim Allah deyip sadık olursan


Kurandan öğrenir insan her hali

Ameliyle belli kendi ahvali

Muhakkak ölüm var onu bilmeli

İkrar verir ikrarında durursan


Her kula vazife vermiştir Allah

İmanın şartı var amentübillah

Birdir Allah La İlahe İllallah

Şahadet getirip sadık olursan


Alemlerin rabbi yüce Allah'ım

Af eyle ki benim suçum günahım

Sağından verilsin Kadir ervahım

İlmiyle amil bir kul olursan


13 Ocak 2020 277 şiiri var.
Yorumlar