Ramazan Gelince

Ay hilale durduğunda müslümanlar huzur bulur

Sahur vakti saatini kurar Ramazan gelince

Ne öfke kalır akılda kibir nefret yalan olur

Ne insanlar birbirini kırar Ramazan gelince


Bezenirken tüm camiler mahyalarla ışıl ışıl

Bir dualı renk cümbüşü umutlar ki hâki yeşil

Teravihle mana bulur ulvi vakitlerde fasıl

Gönülleri bir tefekkür sarar Ramazan gelince


Süzülürken zikrederek bulutlardan aşk ırmağı

Nefse galip gelir isek kırılır şeytan parmağı

Tenhalarda hû çekerek çözülür çile yumağı

Her insan kendi özünü arar Ramazan gelince


Kadir gibi gecesi var bin geceye bedel olan

Kuran'dır Hakkın kelamı sevapları üstün kılan

Bir hırkadır bir de hurma ruha minnet ile dolan

Lokmasını şükür ile karar Ramazan gelince


Asırları devirerek uzanırken tüm çağlara

Oruç ab-ı hayat olur susayan o dimağlara

İbret etmez ise insan kurda kuşa şu dağlara

Allah cimrilik edenden sorar Ramazan gelince

12.05.2019

20 Mayıs 2019 304 şiiri var.
Yorumlar