Rotasız

K albim hep sevgiye attı

İ stedi soldan sola varmayı

M utlulukla kendini yormayı

S oluna taht kurmayı

E llerim

S ıcak bir el aradı

İ çin için ağladım

Z emheride yağan yağmur gibi

L akin tutan olmadı

E llerimden

R otasız gemi misali hep savruldum fırtınalar da
M mabedim niyetine

E eğildim aşkına yüz sürdüm

Z zümrüt yeşili gözlerim

A lsın seni içine istedim

R aks etsin iki yürek

L eyla Mecnun sevdasında

I şık ışıl parlasın

Ğ ağar dı saçlarım

I skaladı hayat beni bedenim kimsesizler mezarlığı şimdi

28 Haziran 2022 36 şiiri var.
Yorumlar