Sahibi Vardır

Bırak gönlüm üç beş sene eğilsin

Susuyorsam sebep belli ki ardır

Yıkılan sarayda mimar değilsin

Hak diyen sarayın sahibi vardır


Dinmese ne olur sinemde sancı

Dünyaya kapılmam o çok yalancı

Geldik gideceğiz yolcu ve hancı

Oraya yolculuk bir ahuzardır


Bozulsun bağlarım gazel dökülsün

Damarlarım birer birer sökülsün

Gönlümü zapdeden direk yıkılsın

Biliyorum bana bir Allah yardır


Göz yaşlarım ile pişirdim aşı

Soğuk duvarlardan gönül sırdaşı

Nasipse kalacak bir mezar taşı

Kulum de bir defa o bana kârdır


Kıyama durunca boynumu büküp

Rükuya varınca gözyaşı döküp

Seccadem alnımdan beş vakit öpüp

Zannetme gidişim ah ile zardır


İmam sela verip eş dost duyunca

Anam bacım esbabımı soyunca

Yatıp musallaya boylu boyunca

Demez kul Garib'im bu gidiş zordur
20 Ağustos 2020 798 şiiri var.
Beğenenler (4)
Yorumlar (1)