Sesleniş

E rvahin gizinde fıtratı ilahi
Suret_ i cemalin ondan içeri
R' uyi zeminin Hakka dileği
Ahirin surunda cennet içeru
N e içre bir can zikre-i alem
U kdesi mimde cismu sırra kalem
R avzasi Umman düş satiha kader içeru
S ebebi vakf dilde lal cümle_ i nefes
E fkarı ezasi kıdem,gönülde puryan nefes
Z emheri düştü narıma,kor ki her lahza nefes
G am yeme gumanimdan içredir serrimde nefes
İ nzivasi asra muttaki ahirin kalbi sözüm
Nafi sözü aşkla dokuyan Mevla'ya ricaldir her ses


23/05/2018
Hasan BOYRAZ

24 Mayıs 2018 37 şiiri var.
Yorumlar