Sîtâre

Sîtâre

Topla eteklerini Sîtâre

Değmesin dünyanın balına çamuruna

Masiyete varan yollara bentler inşa et


Ki

dünyanın bu aleme bakan vechine derin bir iç çekerek

" De Get Yalan Dünya "

Sefahatine

Nezaketine

Süsüne


Gül gibi görünüp

Batînında cehennem taşıyan ahvâline

Reddiye ver tüm varlığınla

Umudu tut elinde râhmetin eteğine yapış


Tahkik'i iman

Tahkik'i iman diye dilen

Semada mele-i alânın münacatlarına karışsın duâların


Sen ey dünya

Mezraa-sın Alem-i Uhraya

Esmalara ayine samedani bir mektupsun okunası

Sefahatine uzağım

Tercihim andelib-i zişan'a tebaiyyetle

Refik-ul alâ

Refik-ul alâ


Ahh Sîtâre

Bu dünya değmiyor alaka-i kalbe

Bi,

Fehmet 

Gaflet ile

Yeis ile

Yarın diye diye iflah olmaz hayatın


Yürü

Kaldır Lügattan " Yoruldum " kelimatını

Başıma ne gelse altında bir râhmet var desin lisanın


Yürü Sîtâre

İçinde dört nala koşan atların azmine bak

Tozuna toprağına karışsın yok olsun

Meyl-ür rahattan gelen gafletin


Haydi Sîtâre

Kalk

Durul

Arın

Kır prangalarını ruhunun


Tevhid ile

Teslimiyete bürün

Tevekkül hırkasın giyin


Haydi Sîtâre

Ene'yi yırt

Hüve'yi göster


Unutma

Ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadir Olan Zat- ı Zülcemal'dir RâbbinLiyakat -

27 Mayıs 2022 24 şiiri var.
Yorumlar (2)
  • 2 yıl önce

    Güne gelen bu güzel şiiri ve şairimizi kutlarız

  • 2 yıl önce

    Çok sağlam bir şiir okudum. Tebriklerim çokça satırlarınıza... Saygımla...