Uğradı


Tasavvuf şehrini gezeyim derken

İrfan meclisine yolum uğradı

Sual edip ulema sorayım derken

Gönül sultanına yolum uğradı.


Belet bulup bir kamile gideyim

Tasavvuf şerbeti içmek dileğim

Bağlanıp mürşide sonra öleyim

Biran yolum Mevlana’ya uğradı.


Alimler ilminin çıkış kaynağı

Tasavvuf ilminin mutlak durağı

Hazreti Mevlana eren durağı

Yolum birden o sultana uğradı.


Papazlar ruhbanlar onu sınadı

Dünya alem Mevlana’yı tanıdı

O gölün üstünde seccadesi vardı

Yolum birden o sultana uğradı.


Ulemalar bazen hazır her yerde

Daim duam vardır benim seherde

Yardım olur Kadir sana kederde

Benim yolum sultanlara uğradı.

19 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar